Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
Opole
specjalista (mid)
7 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 101071

Warunki pracy


 • praca w terenie: prowadzenie czynności kontrolnych w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Klientów Urzędu (np. pomieszczenia biurowe, magazyny, hale produkcyjne, place, pola uprawne, sady),

 • praca w biurze: sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. mroźnie, chłodnie, praca na wysokości),

 • możliwe nietypowe godziny pracy: dostosowanie czasu pracy do godzin pracy kontrolowanych jednostek (np. godziny nocne).   

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją, naciskami grup przestępczych,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • stres związany z kontrolą przeprowadzaną u przedsiębiorcy,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, sprzęt teleinformatyczny, urządzenia pomiarowe,

 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: trudno otwieralne drzwi.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
 • Prowadzi kontrole warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych oraz kontrole prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • Prowadzi kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • Sporządza projekty dokumentów z przeprowadzonych działań kontrolnych w celu utrwalenia prowadzonych czynności, zgodnie z obowiązującymi w Inspekcji przepisami, procedurami oraz instrukcjami
 • Wykonuje zadania Inspekcji określonych w przepisach o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o wyrobach winiarskich, o rejestracji i o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolno - spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz prowadzi nadzór nad klasyfikacją tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP ,
 • Przeprowadza archiwizację dokumentów Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie w min. jednym z profili towaroznawstwo, przetwórstwo żywności, technologia produkcji artykułów rolno-spożywczych, rolnicze (lub pokrewne), przyrodnicze, chemiczne, ochrona środowiska,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • Znajomość obsługi komputera, Internetu,
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Brak przeciwskazań sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania pracy związanej z żywnością,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, podejmowania decyzji w stresujących sytuacjach, interpretacji i analizy wyników prowadzonych działań,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Doświadczenie w zakresie pobierania próbek żywności.

Podobne oferty