Inżynier Serwisu (usługi DATA/VoIP+IT)

THESAR Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Warszawa

27 dni temu

W chwili obecnej firma nasza koncentruje swoją działalność w obszarze outsourcingu zasobów informatycznych, naszymi klientami są wiodące na rynku firmy z branży telekomunikacyjnej.

Inżynier Serwisu (usługi DATA/VoIP+IT)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: IS.20.02

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie świadczyła usługi w ramach outsourcingi na rzecz naszego klienta - wiodącej na rynku firmy z branży telekomunikacyjnej.

Współpraca w ramach własnej działalności gospodarczej, wymagany własny samochód.

 

Realizowane zadania:

 • Bezpośrednia realizacja techniczna usług konwergentnych dla Klientów, kompletowanie, konfigurowanie i instalowanie urządzeń dostępowych do sieci FR/ATM/ME/IP/xDSL oraz urządzeń CPE/CE w tym elementów środowiska VoIP.
 • Realizacja wywiadów technicznych i audytów technicznych, rezerwacja zasobów.
 • Prowadzenie specjalistycznego serwisu klienckiego, podejmowanie interwencji w terenie według wymagań określonych umowami SLA, diagnozowanie uszkodzeń w terenie, wymiana urządzeń lub ich elementów.
 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji i dokumentacji technicznej realizowanych usług. Dokumentowanie miejsca instalacji sprzętu abonenckiego, ewidencjonowanie wykorzystywanych zasobów.
 • Utrzymanie zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji usług. Weryfikacja poprawności działania urządzeń technicznych. Uczestniczenie w procedurach aktualizacji oprogramowania i procedurach serwisowych sprzętu.
 • Zarządzanie powierzonym majątkiem, Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Współpraca z przedstawicielem klienta, podwykonawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi w procesach dostarczania i utrzymania usług i wyposażenia. Udzielania wsparcia współpracownikom.
 • Wdrażanie nowych usług, procedur i narzędzi, udział w pracach rozwojowych.
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie realizowanych usług, procedur, wykorzystywanego sprzętu oraz narzędzi.
Wymagania:
 • Znajomość rozwiązań CISCO oraz co najmniej dwóch, innych dostawców rozwiązań DATA.  
 • Dobra znajomość technologii WAN (FIX/Mobile), LAN, WLAN takich dostawców jak: CISCO, Alcatel-Lucent, Huawei, Digi,… w zakresie: kompletowanie elementów sprzętowych, instalowania urządzeń, integracji z infrastrukturą sieciową oraz diagnostyki problemów o charakterze sprzętowym
 • Dobra znajomość w zakresie standardowych konfiguracji urządzeń stosowanych w usługach (VPN, LAN) pozwalająca na diagnostykę podstawowych problemów konfiguracyjnych.
 • Dobra znajomość rozwiązań stosowanych w okablowaniu strukturalnym LAN, przełącznicach MDF/DDF/ODF w zakresie: budowy, eksploatacji, audytowania, pomiarów, diagnostyki i usuwania uszkodzeń
 • Dobra znajomość technologii dostępowych wykorzystujących łącza miedziane (xDSL), trakty cyfrowe (G.703/G.704), łącza optyczne (SM/MM) w zakresie: konfigurowania, instalowania, diagnostyki i usuwania uszkodzeń
 • Podstawowa znajomość technologii PABX/VoIP dla wybranego dostawcy: CISCO, Alcatel-Lucent, Siemens/Unify, Slican, OneAccess w zakresie: kompletowania elementów sprzętowych, instalowania urządzeń, integracji z infrastrukturą sieciową oraz diagnostyki problemów o charakterze sprzętowym
 • Dobra znajomość technologii sprzętowych stosowanych w komputerach osobistych klasy PC. Umiejętność podstawowej konfiguracji systemu MS Windows oraz podstawowych urządzeń IT środowiska biurowego.
 • Uprawnienia do wykonywania prac na wysokości do 3m
 • Uprawnienia elektroenergetyczne SEP w zakresie eksploatacji elementów do 1kV.
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Język angielski na poziomie podstawowym (bierna znajomość)
 • Certyfikacja na poziomie CCNA lub co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie działań serwisu terenowego
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

THESAR Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

W chwili obecnej firma nasza koncentruje swoją działalność w obszarze outsourcingu zasobów informatycznych, naszymi klientami są wiodące na rynku firmy z branży telekomunikacyjnej.

Poznaj stanowisko: Administrator Sieci 
Osoba pracująca w tym zawodzie czuwa nad prawidłowym i bezawaryjnym działaniem systemu informatycznego w firmie lub instytucji administracyjnej. W przypadku awarii sieci może nastąpić zastój w funkcjonowaniu firmy, dlatego też każdy większy zakład pracy nie powinien funkcjonować bez ”administratora sieci”. Administrator sieci, potocznie zwany adminem w swojej pracy ma do czynienia z różnymi systemami, m.in. z: ...
Praca Administrator Sieci