Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa
kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
3 dni temu

Ogłoszenie numer: 6036099, z dnia 2021-12-02

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Zarządzanie zespołem, dbanie o dyscyplinę pracy, w tym merytoryczną poprawność, właściwą formę dokumentów i terminowość realizacji zadań, a także samodzielne wykonywanie lub nadzorowanie następujących zadań:

 • sporządzanie planu zamówień publicznych
 • opracowywanie planu postępowań o udzielenie zamówień
 • potwierdzanie zgodności wnioskowanych do realizacji zamówień z planem zamówień publicznych, wybór i uzasadnienie trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 • przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz procedurami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w UKSW
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
 • monitorowanie zmian w przepisach tematycznie związanych z zadaniami DZP.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu Prawa lub Administracji, względnie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, po stronie zamawiającego; praktyczna znajomość aktualnych przepisów z zakresu zamówień publicznych; doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • minimum dwuletnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym
 • sprawna obsługa pakietu MS Office
 • wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej oraz doświadczenie w pracy w jednostce naukowej lub naukowo-badawczej (uczelnie wyższe, instytuty naukowe)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV

za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celach niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 33 kierunkach studiów. UKSW prowadzi zajęcia w 2 głównych campusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, biura administracji centralnej, stołówka studencka. W campusie na Młocinach znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie obok sal wykładowych i pracowni znajdzie się hala widowiskowo-sportowa.