Kierownik Robót Budowlanych / Koordynator budowy (budownictwo kubaturowe)

Mosty Łódź S.A.

Wrocław

31 dni temu

Generalny wykonawca budowlany - Firma Mosty Łódź SA.
prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko:

Kierownik Robót Budowlanych / Koordynator budowy (budownictwo kubaturowe)
Miejsce pracy: Wrocław
Zakres zadań:
 • pełnienie funkcji kierownika robót zgodnie z zapisami prawa budowlanego,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót, ich zgodnością z wymaganiami kontraktu, dokumentacją oraz harmonogramem,
 • weryfikacja dokumentacji, analiza przyjętych rozwiązań, umiejętność optymalizacji projektu,
 • koordynacja robót podwykonawców oraz bezpośredni nadzór nad ich jakością
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • udział w procesie rozliczania robót i przygotowywania dokumentacji odbioru robót,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP,
 • współpraca z przedstawicielami Inwestora,
 • rozwijanie wewnętrznych procesów i procedur zgodnie z kierunkiem całej firmy.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe budowlane (kierunek - Budownictwo),
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • minimum 2 lata doświadczenia jako kierownik robót kubaturowych,
 • biegłe czytanie dokumentacji technicznej oraz posługiwanie się harmonogramem,
 • umiejętność skutecznego zarządzania procesem budowlanym, koordynowania i delegowania zadań oraz ich egzekwowania,
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz AutoCAD,
 • dyscyplina i dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pakiet świadczeń socjalnych (np. karta MultiSport, dofinansowanie do wypoczynku),
 • interesującą pracę na ciekawych Kontraktach, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • współpracę z zespołem o pozytywnym nastawieniu do życia i pełnym pasji w działaniu
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby tej rekrutacji jest firma Mosty Łódź S. A. z siedzibą w Łodzi, 94-112 przy ul. Bratysławskiej 52. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i usunięte niezwłocznie po jego zakończeniu. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez Mosty Łódź S. A. inspektorem danych osobowych.

Poznaj

Mosty Łódź S.A.

Tak. Nazywamy się Mosty Łódź S.A.
Nie. Budujemy nie tylko mosty, choć na tym znamy się doskonale. Dziś otwieramy się
na nowe wyzwania. Działamy w obszarze budownictwa infrastrukturalnego, kubaturowego
i prywatnego.

Wiemy jak ważna jest jakość i elastyczność, dlatego pracujemy z najlepszymi podwykonawcami,
zatrudniamy wykwalifikowanych inżynierów, dysponujemy dobrej jakości sprzętem. Jesteśmy
gotowi w krótkim czasie rozpocząć niemal każdą inwestycję… bo znamy się na tym co robimy.
Mamy lata doświadczeń we współpracy z inwestorami publicznymi jak i prywatnymi.
Dysponujemy zasobami, które pozwalają nam pracować w systemie zaprojektuj-wybuduj.
Zatrudniamy ponad 350 osób w dwóch oddziałach - Łódź oraz Rzeszów. Spółka to także
Pracownia Projektowa, Laboratorium oraz Zakład Głębokiego Fundamentowania.

Podejmiemy z Tobą każde wyzwanie.
Zapraszamy do współpracy.

Poznaj stanowisko: Kierownik Budowy 
Kierownik budowy jest to osoba czuwająca nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Pracownik ten reprezentuje wykonawcę. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa jego prawa. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, m.in.: kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych (np. roboty ziemnie, ciesielskie, ...
Praca Kierownik Budowy