Konsultant - Współpracownik

Projekt dla Cyfrowego Polsatu

Toruń

16 dni temu


W związku z realizacją projektu z zakresu obsługi Klientów dla operatora sieci satelitarnej Cyfrowego Polsatu, niekwestionowanego lidera na rynku telewizji satelitarnej w Polsce, poszukujemy osób zainteresowanych współpracą w zakresie obsługi Klientów. Już dziś możesz rozpocząć z nami swoją karierę jako:


Konsultant - Współpracownik

Miejsce: Toruń

Nr Ref.: https://CA/2017

 

Będziesz odpowiedzialny za profesjonalną obsługę Klienta back office

 

 • Szukasz czegoś nowego lub jest to początek Twojej kariery?
 • Jesteś aktywny i potrzebujesz elastycznych godzin współpracy?
 • Nie lubisz sprzedawać, jednak potrafisz rozmawiać z ludźmi?
 • Jesteś przedsiębiorczy i angażujesz się na 100%?
 • Ktoś „fajny” to Ty, a miła atmosfera to dla Ciebie podstawa?

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych


Klauzula 1 – obecny proces rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez spółkę TCC Telecomunication Customer Care Ltd prowadzącą działalność w Warszawie, ul. Łubinowa 4A. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres wspolpraca.backoffice.warszawa@customerservice24.pl.

Klauzula 2 – przyszłe rekrutacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę TCC Telecomunication Customer Care Ltd prowadzącą działalność w Warszawie, ul. Łubinowa 4A. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres wspolpraca.backoffice.warszawa@customerservice24.pl.

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji:

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe regulacje unijne z zakresu danych osobowych, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO”.

W związku z powyższym, poniżej informujemy Cię o przysługujących Ci uprawnieniach.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest TCC Telecomunication Customer Care Ltd prowadząca działalność w Warszawie przy ul. Łubinowa 4A. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email daneosobowe@customerservice24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 1. W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 2. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 4. w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes TCC Telecomunication Customer Care Ltd (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem TCC Telecomunication Customer Care Ltd jest weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydatów na współpracowników oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem.

 1. Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. zewnętrznym dostawcom usług (np. zewnętrzne centra przetwarzania danych, podmioty zapewniające obsługę i wsparcie w zakresie informatyki oraz oprogramowania, firmy świadczące usługi archiwizacji, przetwarzające dokumenty, świadczące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi kurierskie, logistyczne), a także księgowym, doradcom prawnym, organom administracji i sądom.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji.

 1. Jakie mam uprawnienia?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do administratora.

W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@customerservice24.pl.

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, Państwa dane osobowe nie są przetwarzane prawidłowo (www.uodo.gov.pl).

 1. Przekazywanie danych poza EOG

TCC Telecomunication Customer Care Ltd nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

Poznaj

Polkomtel Sp. z o.o.

Polkomtel czyli Plus

Jesteśmy operatorem powstałej w 1996 roku sieci komórkowej Plus. Przez te wszystkie lata udało nam się zbudować i ugruntować silną pozycję na polskim rynku, dołączając tym samym do grona wiodących dostawców usług telekomunikacyjnych.

Nasza firma jest liderem w dziedzinie wdrażania wielu innowacyjnych rozwiązań. Oferujemy szeroki wachlarz usług telekomunikacyjnych skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Zespół zaangażowanych pracowników, będących profesjonalistami w swojej branży, nastawionych na rozwój zawodowy oraz pasja, to klucz do naszego sukcesu.

Specjalista ds. Obsługi Klienta to osoba odpowiedzialna za zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta w wybranej dziedzinie, np.: księgowości, usługach It, prawie lub w finansach. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: aktywne pozyskiwanie i obsługa klientów, prezentowanie produktów i usług firmy, udzielanie informacji i rozwiązywanie problemów, analiza potrzeb i oczekiwań ...
Praca Specjalista ds. Obsługi Klienta