Koordynator ds. technicznych

CRL Sp. z o.o.

Radom, Zwoleń

6 dni temu

CRL Sp. z o. o. jest wiodącą̨ firmą na rynku usług związanych z wynajmem i serwisem odzieży roboczej, ochronnej i szaf odzieżowych. Jako nieliczni oferujemy naszym klientom kompleksową, satysfakcjonującą̨ obsługę̨. Naszą działalność opieramy na najnowocześniejszych, innowacyjnych technologiach oraz ambitnych, zaangażowanych i pełnych pasji pracownikach.  

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynator ds. technicznych
Miejsce pracy: Radom, Zwoleń


Opis stanowiska:

 • nadzór nad infrastrukturą firmy, w tym nadzór techniczny nad budynkami,
 • koordynowanie inwestycji budowlanych i remontowych,
 • zarządzanie procesem powstawania wycen realizacji projektów,
 • nadzór nad budżetowymi, harmonogramowymi, prawnymi aspektami projektu,
 • współpraca z zewnętrznymi firmami wykonującymi prace zlecone na potrzeby firmy,
 • kontakt z urzędami,
 • przygotowywanie dokumentów formalnych, pozyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjno-budowlanych,
 • kontrolowanie jakości i terminów wykonania prac,
 • monitorowane i raportowanie postępów inwestycji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w realizacji projektów remontowo – budowlanych,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • doskonała organizacja pracy,
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne,
 • silna orientacja na realizację celu,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • pozytywne nastawienie do pracy, zaangażowanie oraz otwartość na nowe doświadczenia,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office.

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność,
 • wynagrodzenie odzwierciedlające posiadane umiejętności i wiedzę,
 • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • realizację różnorodnych i pełnych wyzwań zadań,
 • dużą samodzielność wpływającą na realny rozwój posiadanych kompetencji,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie swojego listu motywacyjnego i CV w formacie pdf klikając w przycisk aplikowania.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami/- kami.
Wszystkim Kandydatom/kom dziękujemy za przesłane aplikacje.

 

Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 
Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego