Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Lider techniczny IT

TeamQuest

Warszawa

42 dni temu

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Dla naszego Klienta realizującego misję rzetelnego i wiarygodnego dostawcy treści naukowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych publikującego e-booki, aplikacje mobilne oraz produkty multimedialne poszukujemy osoby na stanowisko
Lider techniczny IT
MIASTO Warszawa
Nr ref.: 39960#20050046
Zakres obowiązków:
 • Projektowanie i zapewnienie że systemy webowe są budowane zgodnie z dobrymi praktykami, projektami technicznymi oraz wewnętrznymi wytycznymi technologicznymi
 • Zarządzanie zakresem, harmonogramem, budżetem i ryzykami
 • Techniczne zarządzanie projektem we wszystkich jego fazach w szczególności koordynacja prac po stronie IT ścisła współprac z product ownerem po stronie biznesowej oraz dostawcami
 • Bezpośrednia współpraca z zespołem technicznym / wytwórczym po stronie dostawcy
 • Analiza wymagań biznesowych i technicznych (funkcjonalnych, poza funkcjonalnych)
 • Projektowanie, dokumentowanie rozwiązań / architektury, przygotowywanie projektów technicznych (software, db, infrastruktura)
 • Zarządzanie zakresem, wdrożeniami, testami (w tym: weryfikacja scenariuszy i wyników testów, decydowanie o stopniu automatyzacji testów)
 • Decydowanie o organizacji procesu wytwórczego w tym ilości i struktury środowisk, CI/CD
 • Weryfikowanie stopnia i jakości kodu, cykliczne przeglądy kodu w kontekście modularyzacji, interfejsów integracyjnych
 • Odbieranie dokumentacji, kodu, testów, rozwiązania w zakresie IT
 • Prototypowanie rozwiązań jeśli to koniczne
 • Czytelne raportowanie postępów prac
Wymagania:
 • Bardzo dobre kompetencje komunikacyjne
 • Dobra znajomość kluczowych trendów technologicznych w zakresie software development, web development w tym headless CMS
 • Min 2 lata doświadczenia w projektowaniu architektury i rozwiązań webowych
 • Min 2 lata doświadczenia w zakresie zarządzania technicznym projektami IT
 • Rozumienie zagadnień z zakresu zarządzania architekturą korporacyjną z naciskiem na mikroserwisy
 • Doświadczenie w analizach biznesowo technicznych
 • Doświadczenie w projektowaniu relacyjnych / nierelacyjnych baz danych
 • Znajomość: JS, node.JS, Angular lub React, WebService, Rest , SQL/nSQL, Docker / Kubernetes, Elastic search
 • Znajomość systemów CMS: Wordpress, Strapi, Ghost, itp
 • Rozumienie zagadnień projektowania i skalowania infrastruktury
 • Znajomość UML
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę lub B2B
 • Możliwość realizowania interesujących projektów, samorealizacji oraz rozwoju osobistego
 • Opiekę medyczną LuxMed
 • Dofinansowanie świąteczne i kulturalne
 • Przyjazne środowisko pracy i dogodna lokalizacja biura
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

Poznaj

TeamQuest

Poznaj stanowisko: Kierownik zespołu 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za koordynację pracy działu IT. Do jego obowiązków należy planowanie i rozdział zadań dla zespołów projektowych. Kierownik zespołu administruje również kontami użytkowników, bazami danych i systemami. Często jest on odpowiedzialny za wdrażanie procedur bezpieczeństwa zgodnych z wymogami firmy. Kierownik zespołu odpowiada również za współpracę z ...
Praca Kierownik zespołu