Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Młodszy Prawnik w Dziale Obsługi Prawnej w Biurze Strategii i Transformacji
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
37 dni temu

Dołącz do Biura Strategii i Transformacji

Młodszy Prawnik w Dziale Obsługi Prawnej w Biurze Strategii i Transformacji
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Młodszego Prawnika w Dziale Obsługi Prawnej w Biurze Strategii i Transformacji.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Bezpośrednia współpraca z radcami prawnymi, w tym w szczególności przygotowywanie projektów opinii prawnych, wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, opracowywanie projektów pism dotyczących postępowań windykacyjnych oraz wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej świadczonej przez radców prawnych na rzecz komórek organizacyjnych RARS.
 • Obsługa kancelaryjna działu obsługi prawnej.
 • Wykonywanie prac organizacyjno-technicznych związanych z wpływającymi wnioskami w przedmiocie pomocy prawnej oraz dokumentami sporządzanymi w związku ze świadczoną przez radców prawnych pomocą prawną oraz wykonywanie innych prac związanych z zadaniami realizowanymi przez dział obsługi prawnej, w tym archiwizacja dokumentów.
 • Prowadzenie ewidencji oraz przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień.
 • Opracowywanie lub weryfikacja formalno-prawna oraz edytorska projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich publikacja.
 • Prowadzenie ewidencji, repertorium spraw prowadzonych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i upadłościowym oraz innej dokumentacji na podstawie danych przekazywanych przez świadczących zastępstwa procesowe radców prawnych lub przekazywanych przez sądy, prokuraturę, kancelarie prawne, organy administracji państwowej i inne podmioty zewnętrzne, jak również monitorowanie stanu postępowań sądowych prowadzonych przez RARS.
 • Przeprowadzanie analizy formalno-prawnej i merytorycznej kierowanych do RARS projektów zewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności projektów aktów będących przedmiotem konsultacji międzyresortowych.
 • Bieżące monitorowanie oraz analiza opublikowanych aktów normatywnych prawa unijnego oraz krajowego, jak również orzecznictwa.
 • Konsultacje mailowe i telefoniczne w bieżących sprawach.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Znajomość prawa administracyjnego i cywilnego oraz postępowania administracyjnego i cywilnego.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office oraz znajomość programów prawniczych (np. Legalis/LEX).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, terminowość i staranność w wykonywaniu obowiązków.
 • Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Rozpoczęta aplikacja adwokacka lub radcowska.
 • Znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziome C1.
 • Możliwość reprezentacji przed sądem.
 • Bezwzrokowe pisanie.
 • Prawo jazdy kat. B.
Sprawdź co oferujemy
 • Pakiet szkoleń.
 • Premie kwartalne do 10%.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
 • Pomoc świąteczną.
 • Zapomogi.
 • Niskooprocentowane pożyczki.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).

Podobne oferty