Młodszy Programista / Starszy Programista w Departamencie Informatyki
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
7 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Młodszy Programista / Starszy Programista w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DI/80/21

Stanowisko pracy: Inżynier Oprogramowania

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / 1 etat – umowa o pracę

 
Oferujemy:
 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
 • Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
 • Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.
 • Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
 • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
 • Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
 • Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
 • Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)
 • Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu
 • Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.
 Wymagania konieczne
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe w tym zakresie albo w trakcie studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym oraz udokumentowane doświadczenie co najmniej roczne w obszarze związanym z tworzeniem programowania
 • Doświadczenie w programowaniu przy użyciu języka programowania Java
 • Znajomość Java, Spring Framework, Spring Boot, JPA/Hibernate
 • Wiedza z zakresu SQL (np. znajomość PostgreSQL, Oracle)
 • Wiedza z zakresu testów jednostkowych (Junit)
 • Znajomość narzędzi Git, Maven

 

Uwaga: na stanowisku Starszego Programisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę a przy wykształceniu średnim 4 letni;

Na stanowisku Programisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest udokumentowany 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę a a przy wykształceniu średnim 3 letni;

na stanowisku Młodszego Programisty przy wykształceniu średnim wymagany jest udokumentowany roczny staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi.

 

Wymagania pożądane:
 • Znajomość zagadnień Continuous integration, Continuous delivery, Continuous deployment
 • Doświadczenie w aplikacjach wykorzystujących Dependency Injection i skalowanie aplikacji
 • Znajomość bibliotek apache commons/mapstruct (lub odpowiednik)/slf4j/hazelcast (lub odpowiednik: ecache, redis), lombok
 • Znajomość Spring Cloud
 • Znajomość Apache kafka lub/i innych mesage brokerów jak RabbitMQ, Apache ActiveMQ itp.
 • Znajomość Kuberetes (minicube i/lub OpenShift i/lub OKD)
 • Znajomość Keycloak
 • Znajomość narzędzi Intellij Idea, Jira, Jenkins, ApacheJMeter
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, studia podyplomowe/szkolenie/kursy w wymaganym zakresie, staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 17 września 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DI/80/21

 

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DI/80/21

 

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DI/80/21

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podobne oferty