Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Podreferendarz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warszawa

156 dni temu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19443

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Nietypowe godziny pracy.
2. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Rejestrowanie korespondencji, przekazywanie jej wiceministrowi oraz właściwym komórkom organizacyjnym ministerstwa lub adresatom zewnętrznym, a także nadzorowanie obiegu i terminowości przekazywanej korespondencji
 • Prowadzenie kalendarza wyjazdów, spotkań oraz wykazu spraw terminowych; współdziałanie w koordynacji przygotowywania materiałów w celu zapewnienia właściwej obsługi Wiceministra
 • Realizowanie połączeń telefonicznych; kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa lub innych jednostek organizacyjnych; gromadzenie niezbędnych dla kontaktów Wiceministra informacji o osobach, urzędach, instytucjach i organizacjach
 • Prowadzenie terminarza załatwianej korespondencji, sporządzanie pism, sporządzanie kopii materiałów, wysyłanie faksów lub poczty elektronicznej, skanowanie
 • Obsługa dokumentów niejawnych na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych dotyczących obiegu informacji niejawnych
 • Dbanie o zapewnienie recepcji podczas spotkań, zapraszanie gości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Umiejętności: dobra organizacja pracy własnej, hierarchizowanie prac, łatwość komunikacji, współpraca/obsługa klienta
 • Sumienność, dokładność, terminowość
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania administracji rządowej
 • Znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych
 • Podstawowa wiedza dot. zakresu działania komórek organizacyjnych MSZ
 • Umiejętności: praca pod presją czasu, radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów
 • Biegła znajomość programu Microsoft Outlook

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (706)
Wałbrzych (42)
Legnica (67)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (159)
Toruń (79)
Lubelskie:
Lublin (113)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (903)
Tarnów (31)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1857)
Radom (59)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (116)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (96)
Przemyśl (16)
Podlaskie:
Białystok (80)
Suwałki (26)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (367)
Gdynia (133)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (443)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (77)
Elbląg (24)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (492)
Kalisz (49)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (262)
Koszalin (61)
Kołobrzeg (22)
Auchan (113)
Tesco (507)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (60)
Accenture (175)
Luxoft (142)
PKO BP (335)
KPMG (33)
Orange (23)
IKEA (5)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl