Pracownik ds. strategii inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
5 dni temu
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie ponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. strategii inwestycji

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ISR/71/10/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • udział w przygotowywaniu dokumentów strategicznych, w tym długookresowego planu rozwoju sieci kolejowej (perspektywa 2030 – 2050), 
 • tworzenie materiałów na potrzeby formułowania oficjalnego stanowiska Spółki w zakresie strategii inwestycji,
 • udział w formułowaniu opinii na poziomie strategicznym w zakresie uzgadniania inwestycji zewnętrznych,
 • przygotowywanie opracowań dla Zarządu Spółki na temat wybranych zagadnień strategicznych,
 • udział w analizie krajowych i unijnych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynków transportowych oraz instrumentami finansowymi,
 • udział w opracowaniu i opiniowanie analiz i dokumentów przygotowawczych (m.in. studia wykonalności, dokumentacja przetargowa), na potrzeby inwestycji finansowanych ze środków UE,
 • udział w pracach Biura dotyczących przygotowania realizacji inwestycji finansowanych ze środków UE w zakresie powierzonych kompetencji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (budownictwo, transport, gospodarka przestrzenna, ekonomika transportu),
 • 4 lata doświadczenia zawodowego,
 • znajomość pakietu MS Office (w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym),
 • samodzielność i kreatywność,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
w terminie do dnia 01.12.2021

 

 Aplikuj 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Aplikuj teraz

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Podobne oferty