Pracownik w Biurze Zarządu

Exalo Drilling S.A.

Piła

400 dni temu

EXALO DRILLING S.A. jest jednym z wiodących europejskich przesiębiorstw z sektora wierceń lądowych oraz profesjonalnych serwisów otworowych. Tradycja EXALO wywodzi się z połączenia takich firm jak: PNiG Kraków S.A., PNiG Jasło S.A., PNiG NAFTA S.A., PN „Diament" sp. z o.o. oraz ZRG Krosno sp. z o.o. Spółka posiada doświadczenie zbudowane w ponad 20 krajach Europy, Azji i Afryki. Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych EXALO są ludzie.

Pracownik w Biurze Zarządu
Miejsce pracy: Piła
Nr ref.: 22/2019

(umowa na zastępstwo)

 

Główne zadania:
 • wspieranie Zarządu w realizacji bieżących zadań oraz współdziałanie ze wszystkim jednostkami organizacyjnymi Spółki w sprawach, w których konieczne jest podjęcie decyzji przez Zarząd,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej (projekty uchwał, pełnomocnictw, regulaminów, zarządzeń, poleceń służbowych) oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • koordynowanie i realizacja procesu sprawozdawczości do Rady Nadzorczej i PGNiG S.A.,
 • współpraca z członkami Rady Nadzorczej i Nadzorem Właścicielskim oraz z organami administracji publicznej,
 • koordynowanie rejestru umów w Spółce,
 • koordynowanie usług prawnych, doradczych i usług tłumaczenia w Spółce,
 • zapewnienie wsparcia prawnego jednostkom organizacyjnym Spółki w zakresie merytorycznej realizacji zadań tych jednostek.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: Administracja, Prawo,
 • elastyczne podejście do pracy, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy, umiejętności analityczne.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • realizację zadań we współpracy z doświadczonym zespołem,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych,
 • pakiet dodatków: opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowanie uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • dostęp do kursów językowych i bogatej oferty szkoleń.
Administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych kandydata jest Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile, pl. Staszica 9, 64-920 Piła, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na podany powyżej adres lub telefonując pod numer: (067) 215 13 60. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych kandydata jest wyrażona przez niego zgoda. Administrator nie będzie przekazywał zebranych danych innym odbiorcom, jak również do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów w danym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (nie dłużej jednak niż 6 miesiące) lub do czasu cofnięcia zgody przez kandydata w zakresie w jakim udzielono zgody, po tym okresie będą niszczone. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, lub cofnięcie zgody. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie będzie podejmował wobec zebranych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.”

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy pl. Staszica 9 moich danych osobowych (w tym mojego wizerunku)* w celu przeprowadzenia rekrutacji.”
* Wpisać w przypadku dołączenia do CV zdjęcia kandydata.
Poznaj stanowisko: Asystentka Zarządu 
Asystentka zarządu to osoba, która otrzymuje poważniejsze zadania niż sekretarka, jest to samodzielne stanowisko. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za wspomaganie Zarządu w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz sprawne funkcjonowanie biura Zarządu. Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, prowadzenie kalendarza spotkań zarządu, ...
Praca Asystentka Zarządu