Praca Margonin

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 339

Praca w Margoninie

Margonin leży w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim. Miasto stanowi centrum gospodarcze, kulturalne i administracyjne miejsko-wiejskiej gminy.

Margonin to miasteczko spokojne, malowniczo położone na Pojezierzu Chodzieskim, nad rzeką Margoninką i na skraju Jeziora Margonińskiego. Miasto otaczają lasy i pola na terenach gminy, która ma charakter typowo rolniczy.

W profilu gospodarczym Margonina wyróżniają się handel i usługi, budownictwo oraz przemysł. W mieście nie ma dużych firm, a lokalny rynek pracy zależny jest przede wszystkim od kondycji mikro i małych przedsiębiorstw. Jak wyglądają szanse na pracę w Margoninie? Jakich przedsiębiorstw jest tu najwięcej?

Margonin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Margonin (woj. wielkopolskie) to miasto nieduże, ale mające wiele do zaoferowania. Jego powierzchnia wynosi 13,8 kilometra kwadratowego, a liczba mieszkańców – prawie 3 tys. 

Margonin leży w północno-wschodniej części województwa, 14 km od siedziby władz powiatu – Chodzieży i 75 km od Poznania. Sąsiaduje z Szamocinem, Gołańczą, Wągrowcem, Wyrzyskiem, Wysoką i Rogoźnem.

Jest ośrodkiem administracji gminy Margonin. Zlokalizowane są tu m.in. Urząd Miasta i Gminy Margonin, jednostki budżetowe i pomocy społecznej, szkoły i przedszkola oraz instytucje kultury. Urzędem pracy właściwym dla mieszkańców Margonina jest Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży mieszczący się przy ul. Składowej 3.

Gmina Margonin jest najmniejszą pod względem powierzchni z 5 gmin powiatu chodzieskiego, w jej skład wchodzi miasto i 11 sołectw. Gmina zajmuje 118 kilometrów kwadratowych i liczy 6,4 tys. mieszkańców.

Margonin to idealne miejsce na urlop, weekendowy pobyt dla osób, które szukają spokoju, oddechu od szybkiego tempa życia czy chcą korzystać z uroków jeziora w Margoninie. Walory przyrodnicze w połączeniu z atrakcjami sportowymi, rekreacyjnymi przyciągają tu mieszkańców regionu. W mieście i jego okolicy jest także co zwiedzać. Do najważniejszych zabytków w gminie zaliczają się kościół p.w. św. Wojciecha,  budynki na rynku oraz park typu angielskiego i neogotycki pałac w Margoninie, a także kościół p.w. św. Marcina w Żoniu i zespół pałacowo-parkowy w Próchnowie. 

Rynek pracy, oferty pracy – Margonin

Jakiej wielkości są lokalne firmy? Margonin, zgodnie z danymi GUS (stan REGON na koniec lutego 2021 r.) to siedziba 299 podmiotów gospodarki narodowej, a w całej gminie jest ich 544, z czego:
● 514 mikrojednostek (0-9 pracujących),
● 23 małe podmioty (10-49 pracujących),
● 7 średniej wielkości podmiotów (50-249 pracujących).

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD w gminie to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 130 podmiotów,
  • budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa – po 71 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 49 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa – 47 podmiotów,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 37 podmiotów.

Największe zakłady pracy, w których zatrudnienie znajdują mieszkańcy Margonina, znajdują się poza gminą. Reprezentują one sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, branżę metalową, meblarską i motoryzacyjną. Wiele miejsc pracy generuje fabryka porcelany i producent akumulatorów w Chodzieży, producent mebli w Podaninie czy producent maszyn budowlanych i ogrodowych w Budzyniu.

Powiat chodzieski odznacza się stopą bezrobocia przewyższającą zarówno średnią dla województwa, jak i poziom krajowy.

Wg danych GUS na koniec lutego 2020 r. wskaźnik wynosił:

  • dla Polski – 6,5%,
  • dla województwa wielkopolskiego – 4,0%,
  • dla powiatu chodzieskiego – 8,4%.

Rynek pracy w Wielkopolsce pod względem poziomu bezrobocia wypada najlepiej spośród wszystkich wojewódzkich rynków w Polsce. Stopa bezrobocia w powiecie chodzieskim jest drugą pod względem wysokości po wskaźniku dla powiatu konińskiego wartością w Wielkopolsce.

Poszukując zatrudnienia, warto sprawdzać trendy panujące na lokalnych rynkach pracy. W ocenie własnych możliwości rozwoju pomocne jest badanie Barometr zawodów. To prowadzona co roku analiza sytuacji na lokalnych rynkach pracy – w województwach i powiatach oraz w skali ogólnopolskiej, zawierająca listę zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Zatem kto wg wyników badania jest w dobrej sytuacji, a kto może mieć trudności ze znalezieniem pracy? Margonin i okolice (pozostałe miejscowości powiatu chodzieskiego) odznaczają się sporym zapotrzebowaniem na pracowników w firmach budowlanych, zakładach produkcyjnych, branży transportowej. Wakaty znajdą nauczyciele przedszkoli i przedmiotów ogólnokształcących oraz wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych, pracownicy gastronomii, usług medycznych, służb mundurowych, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, a także fryzjerzy, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi, spawacze, sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze oraz tapicerzy. Łącznie wskazano 30 grup zawodów deficytowych – ich pełna lista dostępna jest w Barometrze zawodów.

W powiecie odnotowano także kilka grup zawodów nadwyżkowych. Kto może mieć trudności w procesie rekrutacji? Powinni się z nimi liczyć ceramicy przemysłowi, ekonomiści, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych.

Szukaj pracy w mieście