Pracownik w Sekcji Kontroli Działalności Dewizowej Wydziału Statystyczno-Dewizowego

Narodowy Bank Polski

Warszawa

2 dni temu

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Warszawie

poszukuje kandydatów do pracy w Sekcji Kontroli Działalności Dewizowej Wydziału Statystyczno-Dewizowego

(umowa na zastępstwo)


 

 

 

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących działalność kantorową oraz posiadających obowiązek sprawozdawczy do bilansu płatniczego (w siedzibie/miejscu wykonywania działalności podmiotów) z terenu województwa mazowieckiego.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, prawo, ekonomia),
 • wiedza w zakresie tematyki finansów i rachunkowości przedsiębiorstw,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2,
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel).

Wymagania pożądane:

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, w tym w formie samokształcenia,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane:

 • staż pracy w obszarze finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
25 lutego 2020r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem:

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

 

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Poznaj stanowisko: Analityk Finansowy 
Analityk finansowy to osoba, która przygotowuje analizy finansowe oraz cykliczne raporty (tygodniowe, miesięczne), aktywnie współpracuje z menedżerami operacyjnymi i księgowością firmy oraz pomaga w projektach tworzenia budżetu rocznego i budżetów poszczególnych departamentów w firmie. Przygotowuje również analizy odchyleń od założonych planów, analizy i rozliczania projektów ...
Praca Analityk Finansowy