Pracownik w Wydziale Operacji Departamentalnych

Narodowy Bank Polski

Warszawa

24 dni temu

Narodowy Bank Polski

Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Operacji Departamentalnych

(umowa na zastępstwo)


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych w zakresie zakupu i sprzedaży towarów i usług,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • uzgadnianie kont księgowych i weryfikacja sald,
 • weryfikacja danych dotyczących zawartych transakcji,
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,
 • wprowadzanie danych do systemu księgowego,
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o specjalności rachunkowość lub finanse,
 • wiedza z zakresu rachunkowości oraz prowadzenia ewidencji księgowej,
 • wiedza z zakresu podatku VAT,
 • umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania informacji,
 • umiejętność pracy z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność i terminowość,
 • zdolności analityczne.

Wymagania pożadane:

 • doświadczenie w pracy w komórkach rachunkowości,
 • dobra znajomość MS Excel,

Mile widziana: znajomość języka angielskiego.

 

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Poznaj stanowisko: Księgowy 
Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Praca Księgowy