Pracownik w Wydziale Systemów UNIX
Narodowy Bank Polski
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
11 dni temu

Narodowy Bank Polski

Departament Informatyki i Telekomunikacji

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Systemów UNIX


 

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • administrowanie systemami informatycznymi opartymi o system operacyjny Linux,
 • zapewnienie najwyższego poziomu dostępności, wydajności i bezpieczeństwa systemów oraz aplikacji,
 • wykrywanie, wstępna diagnoza oraz usuwanie awarii oraz jej skutków,
 • wykonywanie analiz potrzeb informatycznych w zakresie zarządzania systemami komputerowymi,
 • udział w pracach projektowych, opracowywaniu założeń, opiniowanie projektów dotyczących infrastruktury informatycznej NBP,
 • współpraca z serwisami zewnętrznymi oraz z grupami wsparcia,
 • aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury serwerowej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, na kierunkach: telekomunikacja, informatyka,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację mailową oraz zapoznawanie się z dokumentacją techniczną,
 • znajomość systemów Linux,
 • znajomość języków skryptowych – języka powłoki Bash, Perl, Python,
 • umiejętności samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów w obszarze systemów operacyjnych,
 • samodzielność podczas realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność za realizowane zadania,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość dystrybucji RedHat Enterprise Linux oraz oprogramowania RedHat Satellite,
 • znajomość rozwiązań zapewniających wysoką dostępność – klastrów HA, DRBD, GPFS,
 • znajomość aplikacji monitorujących infrastrukturę informatyczną – np. Zabbix, Nagios,
 • znajomość aplikacji Veritas NetBackup.
 • znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną konwersację,
 • przynajmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
30 września 2021 r. . za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem:

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa sięz dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Aplikuj teraz

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Podobne oferty