Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Radca ministra

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa

143 dni temu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca ministra
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20689

Warunki pracy

- budynek nie przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju na parterze, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.

Zakres zadań

 • Opracowywanie dla kierownictwa resortu dokumentów analityczno-informacyjnych w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego z uwzględnieniem aspektów finansowych sektora kultury (w tym: analiza procesów zachodzących w kulturze, mających, wpływ na politykę finansową ministra), w celu zapewnienia spójności wyznaczanych celów i działań z polityką państwa, w tym zwłaszcza z priorytetami polityki kulturalnej;
 • Koordynowanie działań w zakresie analiz, wypracowywanie stanowisk oraz przygotowywanie opinii dotyczących funkcjonowania państwowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych, w celu monitorowania zgodności podejmowanych przez MKiDN działań z polityką kulturalną państwa;
 • Opracowywanie „Planu działalności ministra dla działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na następny rok kalendarzowy oraz sprawozdania z jego realizacji za poprzedni rok kalendarzowy, w celu zapewnienia realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej (art. 70);
 • Udzielanie, w razie potrzeby, wsparcia merytorycznego dla członka kierownictwa resortu nadzorującego Departament Finansowy, podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych w celu zapewnienia właściwego zaplecza merytorycznego członkowi kierownictwa;
 • Przygotowywanie opinii dotyczących udzielania dotacji celowych i podmiotowych przez ministra w celu zachowywania spójności w zakresie prowadzonej przez ministra polityki;
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej zakresu merytorycznego stanowiska, przygotowywanie projektów pism dla członków kierownictwa, a także przygotowywanie materiałów informacyjnych i prezentacji w oparciu o przeprowadzane analizy w celu prawidłowej realizacji obowiązków;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, Sekretarza Stanu lub Dyrektora Departamentu w celu wsparcia kierownictwa w realizacji strategicznych kierunków rozwoju polityki kulturalnej państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego , w tym co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia w państwowej instytucji kultury
 • Znajomość: - ustawy o służbie cywilnej; - ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; - ustawy o finansach publicznych
 • Kompetencje: - rzetelność i terminowość; - praktyczne zastosowanie prawa; - skuteczna komunikacja (pisemna i werbalna); - myślenie analityczne; - organizacja pracy i osiąganie rezultatów; - planowanie i myślenie strategiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk), EITCA eGovernment
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu szeroko rozumianego sektora kultury, wiedza na temat zasad działania instytucji kultury, znajomość zagadnień dotyczących programów i prowadzonych przez resort projektów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (762)
Wałbrzych (42)
Legnica (67)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (158)
Toruń (78)
Lubelskie:
Lublin (110)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (905)
Tarnów (31)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1846)
Radom (58)
Płock (35)
Opolskie:
Opole (117)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (93)
Przemyśl (16)
Podlaskie:
Białystok (79)
Suwałki (26)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (366)
Gdynia (133)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (439)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (77)
Elbląg (24)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (525)
Kalisz (49)
Konin (36)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (260)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (22)
Auchan (113)
Tesco (507)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (11)
ABB (60)
Accenture (175)
Luxoft (140)
PKO BP (326)
KPMG (32)
Orange (23)
IKEA (5)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl