Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referendarz
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Warszawa
63 dni temu
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114026

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach dotyczących utrzymania systemów oraz wprowadzaniem zmian do systemów, wspierających merytorycznie zadania statutowe w Głównym Inspektoracie, wskazanych przez kierownictwo Biura i administrowanych przez Biuro;
 • Współpracuje pod względem technicznym z podmiotami zewnętrznymi oraz innymi komórkami Głównego Inspektoratu w zakresie analizy, wytwarzania, rozwoju i wdrażania rozwiązań dotyczących systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Głównego Inspektoratu, zgodnie z właściwością Biura;
 • Bierze udział w procesach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Biura, w tym wsparcie innych Biur GITD w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o zamówienia publiczne, których elementem przedmiotu zamówienia są usługi informatyczne lub dostawa sprzętu informatycznego;
 • Współpracuje pod względem technicznym z organami i jednostkami administracji publicznej w zakresie rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych;
 • Bierze udział w opracowywaniu propozycji usprawnień dotyczących rozwoju teleinformatycznego Głównego Inspektoratu, które są zgłaszane do kierownictwa;
 • Współpracuje pod względem technicznym z wykonawcami oraz pozostałymi wydziałami Biura przy działaniach związanych z rozwojem automatyzacji wykonywania procesów wymiany danych pomiędzy systemami merytorycznie wspierającymi zadania statutowe Głównego Inspektoratu, administrowanych przez Biuro;
 • Wspiera osoby sprawujące nadzór techniczny nad zawartością dokumentacji, która w części może być w języku angielskim, dotyczącej systemów administrowanych przez Biuro;
 • Bierze udział przy zbieraniu wymagań na rozwój istniejących i tworzenie nowych systemów wspierających merytorycznie zadania statutowe Głównego Inspektoratu, administrowanych przez Biuro.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe profilowane: administracja, zarządzanie, techniczne, informatyczne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego profilowanego – powyżej 1 roku, w przypadku wykształcenia wyższego – powyżej 2 lat, w obu przypadkach doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku informatycznym;
 • Znajomość notacji (BPMN lub UML), znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, znajomość zasad zarządzania projektami informatycznymi zgodnie z metodyką Prince 2;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, organizacja pracy własnej, kreatywność, komunikatywność, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie podstawowym;
 • Wiedza na temat bezpieczeństwa IT, znajomość zagadnień sieciowych, znajomość języka T-SQL, znajomość architektury systemów informatycznych;
 • Kompetencje: współpraca w zespole;
 • Znajomość języka angielskiego – poziom dobry B1;
 • Prawo jazdy kategorii B.

Podobne oferty