Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent prawno-administracyjny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego

Poznań

44 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 57933

Warunki pracy

stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań w sprawach naruszenia prawa, w celu wydania rozstrzygnięcia
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
  • obsługa prawna inspektoratu, celem ewentualnego udzielania wyjaśnień lub doradztwa prawnego
  • reprezentowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego na rozprawach sądowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent