Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Poznań
60 dni temu
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85595

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin, bariery architektoniczne

Zakres zadań

 • Ewidencjonowanie i przechowywanie korespondencji i dokumentów w elektronicznym systemie obiegu dokumentów
 • Kopertowanie i przygotowywanie dokumentów wytworzonych Wojskowej Komendzie Uzupełnień do wysłania do adresatów
 • Kompletowanie dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz przygotowywanie dokumentów do archiwizacji
 • Obsługa technicznych urządzeń kancelaryjnych oraz elektronicznej skrzynki pocztowej i podawczej E-PUAP - 2
 • Udostępnianie dokumentów osobom upoważnionym oraz rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów
 • Rozliczanie wykonawców w systmie elektronicznego obiegu dokumentów
 • Przyjmowanie i przekazywanie korespondencji z i do Wojskowej Stacji Pocztowej, Poczty Polskiej, kurierów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego staż pracy na podobnym stanowisku oraz doświadczenie w pracy w administracji
 • Znajomość przepisów kancelaryjnych w resorcie Obrony Narodowej
 • Samodzielność i dyspozycyjność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego określonego w ustawie o ochronie informacji niejawnych
 • ukończony kurs kierowników kancelarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych