Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Toruń
73 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 113767

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,

 • budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową więcej informacji można znaleźć na stronie:
   https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/iDi9/content/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego?


 


 


 

Zakres zadań

 • Podejmuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działania informacyjne i dyscyplinujące podatników
 • Wystawia upomnienia, zawiadomienia o zagrożeniu wpisem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, tytuły wykonawcze oraz wnioski egzekucyjne
 • Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji
 • Prowadzi czynności związane z oceną i analizą ryzyka braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia
 • Sporządza projekty pism związanych z orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz z postępowaniem o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Sporządza projekty wniosków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

Podobne oferty