Serwisant systemów IT

Biblioteka Narodowa

Warszawa

27 dni temuBiblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko: serwisant systemów IT w Bibliotece NarodowejOd kandydatów oczekujemy:
 • Znajomości budowy komputerów PC oraz komputerów mobilnych
 • Doskonałej znajomości systemów operacyjnych z rodziny Windows w szczególności Windows 7/8/10
 • Obsługi usługi katalogowej Active Directory w zakresie:
  • Tworzenie kont w AD
  • Administracja kontami w AD
  • Nadawanie uprawnień do plików
  • Uprawnień występujących w obrębie systemu plików NTFS
 • Znajomości stosu TCP/IP w podstawowym zakresie (VLAN, trunk)
 • Biegłej znajomości pakietów Microsoft Office
 • Umiejętności terminowego i szybkiego rozwiązywania problemów oraz wyszukiwania informacji
 • Komunikatywności i kreatywności
 • Chęci szybkiego uczenia się
Mile widziana znajomość:
 • Komputerów i systemów operacyjnych firmy Apple
 • obsługi Microsoft Office 365 w zakresie:
  • Przypisywania Licencji Office 365
  • Tworzenia aliasów pocztowych
  • Śledzenie wiadomości (sprawdzanie czy dany mail został wysłany, odebrany)
  • Tworzenie reguł filtrujących SPAM
  • Odblokowywanie wiadomości trafiających do kwarantanny
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Linux
 • Znajomość PowerShell
 • Posiadanie ważnych uprawnień SEP do 1KvA będzie dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:
 • Instalacja, naprawa i konserwacja komputerów PC w Bibliotece Narodowej
 • Instalacja i konfigurowanie oprogramowania na stacjach końcowych
 • Instalacja i konfigurowanie urządzeń peryferyjnych na stacjach roboczych
 • Konfiguracja sieci na stacjach końcowych
 • Podłączanie systemów operacyjnych z rodziny Windows do usługi katalogowej Active Directory
 • Podłączanie urządzeń VoIP do gniazd bez konfiguracji urządzeń
 • Przenoszenie sprzętu komputerowego
 • Diagnozowanie usterek sprzętu komputerowego

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

 

Praca na miejscu w BN w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.