Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego

Exalo Drilling S.A.

Piła

391 dni temu

EXALO DRILLING S.A. jest jednym z wiodących europejskich przesiębiorstw z sektora wierceń lądowych oraz profesjonalnych serwisów otworowych. Tradycja EXALO wywodzi się z połączenia takich firm jak: PNiG Kraków S.A., PNiG Jasło S.A., PNiG NAFTA S.A., PN „Diament" sp. z o.o. oraz ZRG Krosno sp. z o.o. Spółka posiada doświadczenie zbudowane w ponad 20 krajach Europy, Azji i Afryki. Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych EXALO są ludzie.

Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego
Miejsce pracy: Piła
Nr ref.: 28-1/2018

 

 

Główne zadania:
 • udział w przygotowaniu oraz realizacja planu audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Spółce,
 • analiza poprawności procesów wewnętrznych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi standardami Spółki,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych audytów oraz analiza wyników,
 • nadzór nad realizacją działań naprawczych i zaleceń pokontrolnych,
 • współpraca z kierownictwem w celu wypracowania optymalnych rozwiązań.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne/prawnicze,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze audytu wewnętrznego,
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego lub rosyjskiego,
 • znajomość metodyki audytu wewnętrznego i umiejętność stosowania jej w praktyce,
 • biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office,
 • samodzielność w działaniu i wysoka motywacja do pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność w zakresie efektywnej komunikacji i budowania relacji interpersonalnych,
 • dokładność i rzetelność,
 • gotowości do częstych wyjazdów służbowych,
 • mile widziana znajomość systemu SAP.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • realizację zadań we współpracy z doświadczonym zespołem,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych,
 • pakiet dodatków: opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowanie uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • dostęp do kursów językowych i bogatej oferty szkoleń.
Administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych kandydata jest Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile, pl. Staszica 9, 64-920 Piła, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na podany powyżej adres lub telefonując pod numer: (067) 215 13 60. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych kandydata jest wyrażona przez niego zgoda. Administrator nie będzie przekazywał zebranych danych innym odbiorcom, jak również do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów w danym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (nie dłużej jednak niż 6 miesiące) lub do czasu cofnięcia zgody przez kandydata w zakresie w jakim udzielono zgody, po tym okresie będą niszczone. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, lub cofnięcie zgody. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie będzie podejmował wobec zebranych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.”

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy pl. Staszica 9 moich danych osobowych (w tym mojego wizerunku)* w celu przeprowadzenia rekrutacji.”
* Wpisać w przypadku dołączenia do CV zdjęcia kandydata.
Poznaj stanowisko: Audytor 
Audytor uczestniczy w projektach audytowych różnego typu, np. audytu finansowego czy operacyjnego. Audytor sprawdza, czy przedstawione przez firmę sprawozdania finansowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku przygotowuje również raporty podsumowujące swoją pracę oraz przedstawia firmie odpowiednie wnioski. Audytor powinien legitymować ...
Praca Audytor