Specjalista ds. kadr i płac

CRL Sp. z o.o.

Radom

12 dni temu

 

Spółka świadcząca usługi związane z wypożyczaniem i serwisowaniem odzieży roboczej dla pracowników firm do swojego zespołu poszukuje osoby na stanowisko:

 

Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Radom

 

Główne zadania:
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej ze stosunkiem pracy oraz innymi formami zatrudnienia.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie i weryfikacja listy płac.
 • Obsługa rozliczeń z PFRON.
 • Sporządzanie i weryfikowanie deklaracji podatkowych oraz dokumentów rozliczeniowych (ZUS, PIT).
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Obsługa systemu kadrowo – płacowego Symfonia kadry i płace oraz programu Płatnik.
 • Rekrutowanie pracowników, współpraca z agencjami pracy.
 • Załatwianie wszelkich niezbędnych formalności dot. zatrudniania cudzoziemców oraz legalizacji pobytu.
 • Wsparcie działu Księgowości.
 • Przygotowywanie zestawień i raportów na potrzeby Zarządu.

Nasze wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatkowych, oraz ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa dot. zatrudniania i legalizacji pobytu cudzoziemców.
 • Bardzo dobra znajomości programu Płatnik i Symfonia.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Samodzielności, systematyczności i terminowości.
 • Zdolności analityczne.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w oparciu o umowę o pracę.
 • Szkolenia wprowadzające.
 • Pracę od poniedziałku do piątku.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy.
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń i kształcenia się.
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę.
Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 
Kadrowa – osoba, która zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę tymczasową, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, ...
Praca Specjalista ds. Kadr i Płac