Specjalista ds. kadrowych

Stowarzyszenie SIEMACHA

Kraków

432 dni temu

Od ponad 25 lat prowadzimy placówkę wsparcia dziennego typu specjalistycznego dla 210 dzieci i młodzieży z Krakowa - SIEMACHA Spot ul. Długa 42.
Naszym celem jest wspieranie w rozwoju osobistym, niwelowanie deficytów i rozwijanie potencjału młodych ludzi. Naszej pracy przyświeca motto "Potrzebna cała wioska, aby wychować jedno dziecko".
Jeśli zatem jesteś gotowy/a pracować z zaangażowaniem, zespołowo i brać odpowiedzialność za swoje działania, to zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu jako:

Specjalista ds. kadrowych
Miejsce pracy: Kraków
obowiązki:
 • prawidłowe, bezbłędne i terminowe rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników
 • zgodne z przepisami prowadzenie spraw kadrowych, opracowywanie umów o pracę i umów cywilno – prawnych
 • współpraca z instytucjami kontrolującymi
 • znajomość zasad rozliczania czasu pracy
 • ewidencjonowanie nieobecności, przyjęć i zwolnień pracowników
 • sporządzanie koniecznych raportów i deklaracji dla ZUS, Urzędu Skarbowego, Pfron, GUS oraz innych instytucji
wymagania:
 • obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność
 • dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i nastawienia na współpracę
 • znajomość aktualnej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • znajomość aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO
 • znajomość systemów pakietu Office oraz programu eNova
 • referencje
 • stabilną pracę w dynamicznym Stowarzyszeniu działającym 25 lat
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie
 • możliwości rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie SIEMACHA

Naszą misję społeczną realizujemy w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość.

Pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom. Wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów.

Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Kadrowych 
Specjalista ds. Kadrowych zajmuje się wdrażaniem i kontrolowaniem polityki personalnej w firmie. Rekrutuje nowych pracowników, przeprowadza szkolenia i jest odpowiedzialny za prawno – administracyjną obsługę zatrudnienia. Osoba na tym stanowisku powinna mieć wykształcenie psychologiczne. Ważne jest, aby pracownik odznaczał się: znajomością prawa praca, doświadczeniem w ...
Praca Specjalista ds. Kadrowych