Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. rozliczeń i analiz w Serwisie
Linde Material Handling Polska Sp. Z o.o.
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
43 dni temu

Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i  jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o napędzie spalinowym i elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty,  kompleksowa oferta usług oraz serwis, stanowią podstawę dla pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie.

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń i analiz w Serwisie
Nr ref.: SPRA/WAW , Miejsce pracy: Warszawa, woj. mazowieckie
Za co będziesz odpowiedzialny/a:
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych dla Działu Serwisu,
 • udział w procesie budżetowania, kontrola wykonania budżetu, analiza odchyleń od budżetów, kontrola kosztów wewnętrznych,
 • dostarczenie danych oraz analiz do cyklicznych raportów wewnętrznych,
 • analiza wyników finansowych i operacyjnych jednostki,
 • przygotowywanie bieżących i ad hoc zestawień na potrzeby wewnętrzne Serwisu,
 • ścisła współpraca z Dyrektorem Serwisu i innymi jednostkami spółki.
Czego oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego najlepiej o specjalności ekonomia/finanse/rachunkowość (wykształcenie inżynierskie także mile widziane),
 • wysokorozwiniętej umiejętności analitycznego myślenia,
 • praktycznej znajomości pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel, Power Point) – warunek konieczny,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1 - warunek konieczny,
 • doświadczenia w pracy w dziale finansów (mile widziany dział kontrolingu),
 • zaangażowania oraz dokładności,
 • terminowości w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • chęci uczenia się i komunikatywności.
Co oferujemy:
 • możliwość zdobywania doświadczenia w stabilnej i prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie, będącej liderem technologicznym w swojej branży,
 • umowę o pracę,
 • grupowe ubezpieczenie NNW oraz opiekę medyczną po okresie próbnym,
 • pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00,
 • profesjonalne narzędzia pracy i przyjazną atmosferę w zespole.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.  z siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych,  w celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.”.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że:

  - mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej,

  - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Linde Material Handling Polska Sp. z o. o., www.linde-mh.pl . Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres: IODO@linde-mh.pl .,

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to zgodę - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

   a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

   b) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych (jeżeli jest taka możliwość – należy wpisać nazwy tych podmiotów

   c) spółki należące do grupy kapitałowej.

1 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

2 posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

3 posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy,

5 posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

6 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

7 podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

8 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Linde. Przejdź na naszą stronę!
www.linde-mh.pl

Poznaj

Linde Material Handling Polska Sp. Z o.o.

Podobne oferty