Specjalista ds Rybactwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa / Współpracy z Użytkownikami Wód
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wrocław
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu
Specjalista ds Rybactwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa / Współpracy z Użytkownikami Wód
Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 8 grudnia 2022 r.

 
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu rybactwa, zootechniki, ochrony środowiska lub pokrewne,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw: prawo wodne, kodeks cywilny, o rybactwie śródlądowym,
 • sprawnie posługuje się pakietem MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pisania i redagowania pism,
 • czynne prawo jazdy kat. B.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie obwodu rybackiego,
 • przygotowywanie, ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich,
 • kontrolowanie wywiązywania się przez użytkowników obwodów rybackich i dzierżawców praw rybackiego użytkowania jezior z zawartych umów,
 • współpracę z marszałkami województw w zakresie kontroli zarybień i uzyskiwania informacji o wynikach oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,
 • współpracę z organami ścigania i z Państwową Strażą Rybacką w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości i naruszeń prawa w użytkowaniu obwodów rybackich dla oceny prawidłowości realizacji umów,
 • załatwianie skarg i wniosków związanych z prowadzonymi sprawami,
 • przygotowywanie danych do obowiązującej sprawozdawczości, opracowanie materiałów do analiz i planów w zakresie zadań Wydziału dla Wód Polskich oraz planowanie dochodów związanych z zawieranymi umowami.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Podobne oferty