Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. Umów Outsourcingowych

mBank S.A.

Łódź

198 dni temu


Specjalista ds. Umów Outsourcingowych

Miejsce pracy: Łódź

Nr Ref.: AFE/107a/2018

Do Zespołu Obsługi Transakcji Gotówkowych w mBanku poszukujemy osoby, która chciałaby sprawdzić się na  Stanowisku ds. Umów Outsourcingowych


W ramach tej roli dajemy możliwość:

 • Zarządzania umowami w zakresie cashprocessingu i konwojów z outsourcerami i z bankami
 • Monitoringu działalności outsourcerów
 • Monitoringu aktualizacji polis w zakresie cashprocessingu i konwojów
 • Współudziału w tworzeniu umów z klientami oraz instrukcji bankowych (ZPZ, PP, PU) w zakresie zgodności z umowami z outsourcerami
 • Przygotowywania propozycji zapisów do umów i aneksów
 • Negocjacji zapisów umów z outsourcerami
 • Prowadzenia kontroli w Sortowniach
 • Współpracy z Jednostkami Banku oraz Outsourcerami w zakresie obrotu gotówkowego

Aplikuj, jeśli:

 • masz wiedzę z zakresu bankowości, cashproessingu, obsługi gotówkowej lub chcesz rozwijać się w tym zakresie
 • posiadasz doświadczenie w bankowości lub innej instytucji finansowej
 • sprawnie posługujesz się pakietem MS Office 
 • masz umiejętność analitycznego myślenia i generowania niestandardowych rozwiązań
 • należysz do osób, które są dokładne i potrafią dobrze organizować sobie czas pracy 
 • posiadasz prawo jazdy kategorii B

Opis stanowiska

Do Zespołu Obsługi Transakcji Gotówkowych w mBanku poszukujemy osoby, która chciałaby sprawdzić się na  Stanowisku ds. Umów Outsourcingowych

W ramach tej roli dajemy możliwość:

 • Zarządzania umowami w zakresie cashprocessingu i konwojów z outsourcerami i z bankami
 • Monitoringu działalności outsourcerów
 • Monitoringu aktualizacji polis w zakresie cashprocessingu i konwojów
 • Współudziału w tworzeniu umów z klientami oraz instrukcji bankowych (ZPZ, PP, PU) w zakresie zgodności z umowami z outsourcerami
 • Przygotowywania propozycji zapisów do umów i aneksów
 • Negocjacji zapisów umów z outsourcerami
 • Prowadzenia kontroli w Sortowniach
 • Współpracy z Jednostkami Banku oraz Outsourcerami w zakresie obrotu gotówkowego

Co możemy Ci zaoferować?

 • możliwość rozwoju w Zespole odpowiedzialnym za zapewnienie płynności gotówkowej dla Oddziałów Korporacyjnych, Biur Korporacyjnych, Placówek Detalicznych i Placówek Jednej Sieci oraz klientów Banku
 • możliwość rozwoju zawodowego, nauki od najlepszych specjalistów w swojej dziecinie oraz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • współpracę w ramach umowy o pracę


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.

Poznaj

mBank S.A.

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Stworzyliśmy najbardziej innowacyjną na świecie platformę bankowości elektronicznej, docenioną prestiżowymi, międzynarodowymi nagrodami. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce. Dowiedz się więcej: https://www.mBank.pl/kariera

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Umów / Kontraktów

Specjalista ds. umów i kontraktów w branży finansów i bankowości zajmuje się opracowywaniem, analizą, a w razie potrzeby negocjowaniem zapisów wszelkich umów zawieranych w imieniu instytucji, którą reprezentuje. Dokłada wszelkiej staranności, by były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami zewnętrznymi, a także korzystne pod względem ekonomicznym i ...
Specjalista ds. Umów / Kontraktów Praca Specjalista ds. Umów / Kontraktów

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (766)
Wałbrzych (49)
Legnica (100)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (229)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (261)
Chełm (27)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (932)
Tarnów (61)
Nowy Sącz (77)
Mazowieckie:
Warszawa (2299)
Radom (172)
Płock (117)
Opolskie:
Opole (223)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (150)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (139)
Suwałki (46)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (474)
Gdynia (218)
Słupsk (75)
Śląskie:
Katowice (559)
Częstochowa (162)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (140)
Elbląg (103)
Ełk (80)
Wielkopolskie:
Poznań (713)
Kalisz (77)
Konin (40)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (336)
Koszalin (66)
Kołobrzeg (44)
Auchan (156)
Tesco (71)
Inditex (33)
Leroy Merlin (127)
Bricoman (10)
STRABAG (11)
ABB (12)
Accenture (264)
Carrefour (81)
PKO BP (315)
PwC (31)
KPMG (44)
Orange (19)
IKEA (20)
Budimex (50)

Rekrutują z Praca.pl