Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. windykacji bezpośredniej

PKO Bank Polski

Ełk

280 dni temu

Specjalista ds. windykacji bezpośredniej
Centrum Restrukturyzacji i Windykacji

Miejsce pracy: Ełk

Nr ref.: GDD/103/09/2017

Główne zadania:

• prowadzenie działań monitorujących i wyjaśniających przyczyny powstawania opóźnień w spłacie należności
• rozpoznawanie i ocena sytuacji majątkowej klienta oraz zbieranie informacji służących odzyskaniu należności
• weryfikacja/ustalanie aktualnych oraz nowych danych adresowych i teleadresowych klientów
• ustalanie spłaty zaległej należności
• realizacja zadań związanych z restrukturyzacją wierzytelności, w tym prowadzenie negocjacji z klientami w sprawie spłaty wierzytelności, przyjmowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów restrukturyzacyjnych oraz ugód
• realizacja zleconych zadań w procesie monitoringu zabezpieczeń wierzytelności trudnych, w tym dokumentacja fotograficzna
• przejmowanie majątku klienta, stanowiącego przedmiot przewłaszczenia lub zastawu – pełnomocnictwa do przejmowania majątku
• pozyskiwanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania wierzytelnościami trudnymi z akt sądowych (w tym KRS, KW, akta upadłościowe) i komorniczych oraz dokumentacji urzędów miast i gmin
• reprezentowanie Banku przy czynnościach wykonywanych na rzecz CRW przez komorników i rzeczoznawców
• udział w procesie dokumentowania nieściągalności wierzytelności
• sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań/wizyt
• podejmowanie decyzji w negocjacjach z klientami zgodnie z posiadanymi kompetencjami
• współpraca z pracownikami właściwych jednostek i komórek organizacyjnych Banku w zakresie realizowanych zadań
• rejestracja w odpowiedniej aplikacji ustaleń z przeprowadzonych działań/wizyt wraz z rekomendowaniem sposobów postępowania z wierzytelnością trudną 

Oczekujemy:

• wykształcenia średniego/wyższego – preferowane wykształcenie wyższe w szczególności kierunki: ekonomia, prawo, zarządzanie
• doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych, doświadczenie w firmie windykacyjnej lub instytucji finansowej, w tym w obszarze restrukturyzacji i windykacji bezpośredniej, terenowej- mile widziane
• wiedzy z zakresu efektywnego prowadzenia negocjacji uwarunkowanej znajomością typologii dłużników, znajomością technik negocjacyjnych
• umiejętności oceny ekonomicznej sytuacji dłużników oraz możliwości spłaty zadłużenia – mile widziane
• umiejętności oceny stanu nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej pod kątem realizacji tego zabezpieczenia w procesie windykacji – mile widziane
• podstawowej znajomości przepisów prawa związanych z dochodzeniem należności
• umiejętności zarządzania własnym czasem, ustalania priorytetów, samodzielności, komunikatywności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności perswazji, odporności na stres
• znajomości pakietu MS Office (szczególnie dobrej znajomości systemu Excel)
• czynnego prawa jazdy kategorii B (gotowości do odbywania częstych podróży służbowych)

Oferujemy:

• umowę o pracę
• atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
• konkurencyjne wynagrodzenie
• profesjonalny system szkoleń

pko, bank, bp

Zgłoszenia (CV) prosimy wysyłać za pomocą przycisku:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawartych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Szczegółowe dane są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA;

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

4. Udostępnienie danych osobowych
Pani /Pana dane będą udostępnione firmie eRecruitment Solutions sp. z o.o.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat.

6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Poznaj

PKO Bank Polski

 

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego, a także jedną z wiodących grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Bank powstał z myślą o klientach indywidualnych, jednak obecnie jest także głównym partnerem przedsiębiorstw, korporacji, instytucji rządowych i samorządowych. Zajmując na rynku wiodącą pozycję pod względem osiągnięć biznesowych oraz wyników finansowych, wyznacza kierunki rozwoju bankowości w Polsce. W codziennych działaniach i realizowanych projektach koncentrujemy się na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i na wysokiej jakości obsługi. Jesteśmy najlepsi w tym, co robimy i cały czas rozwijamy nasz potencjał.

 

Od lat jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców - znajdziecie nas w czołówce takich prestiżowych rankingów jak: AIESEC, UNIVERSUM, Antal International, Solidny Pracodawca.

 

PKO Bank Polski zapewnia niepowtarzalne możliwości rozwoju zawodowego. Szeroka oferta oraz duża skala działania Banku pozwala sprawdzić się w wielu interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

 

Poznaj stanowisko: Windykator

Windykator jest to osoba, która zgodnie z prawem, pomaga firmie, osobie - odzyskać należności. Do głównych obowiązków tego pracownika należy: bezpośredni kontakt z dłużnikiem i upomnienie go do spłaty wierzytelności, ocena sytuacji majątkowej dłużnika, podpisanie ugody określającej terminy spłat, ustalenie przyczyn zalegania z należnościami oraz wskazanie komornikowi źródła zaspokojenia roszczenia. Windykację ...
Windykator Praca Windykator

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (709)
Wałbrzych (42)
Legnica (67)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (160)
Toruń (78)
Lubelskie:
Lublin (113)
Chełm (16)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (900)
Tarnów (31)
Nowy Sącz (34)
Mazowieckie:
Warszawa (1842)
Radom (60)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (118)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (98)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (81)
Suwałki (25)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (370)
Gdynia (130)
Słupsk (38)
Śląskie:
Katowice (444)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (76)
Elbląg (25)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (501)
Kalisz (49)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (269)
Koszalin (61)
Kołobrzeg (22)
Auchan (105)
Tesco (504)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (61)
Accenture (175)
Luxoft (142)
PKO BP (329)
KPMG (34)
Orange (23)
IKEA (5)
Budimex (17)

Rekrutują z Praca.pl