Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawa

3 dni temu

Ogłoszenie numer: 4293197, z dnia 2021-02-23

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Dział Zamówień Publicznych


ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane także w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności:

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań
 • udział w pracach komisji przetargowej
 • prowadzenie korespondencji z Wykonawcami
 • sprawowanie kontroli nad formalno-prawną prawidłowością dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe; mile widziane z zakresu Prawa, Administracji lub podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • praktyczna znajomość aktualnych przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność redagowania pism
 • sprawna obsługa pakietu MS Office
 • wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do 23.03.2021
za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

 Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 33 kierunkach studiów. UKSW prowadzi zajęcia w 2 głównych campusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, biura administracji centralnej, stołówka studencka. W campusie na Młocinach znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie obok sal wykładowych i pracowni znajdzie się hala widowiskowo-sportowa.