Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. zamówień publicznych
TEATR KTO
Kraków
ekspert
część etatu
umowa o pracę
rekrutacja online
69 dni temu

Ogłoszenie numer: 5067726, z dnia 2021-07-19

Teatr KTO w Krakowie, Instytucja Kultury Miasta Krakowa

www.teatrkto.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Nr Ref.: 1/07/2021

 

Opis stanowiska

Osoba na stanowisku Specjalista ds. zamówień publicznych odpowiada za realizację zadań nałożonych przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych przez Teatr w tym m.in. ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności:

 • Sporządza roczny plan zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej na podstawie szczegółowych zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Teatru;
 • Odpowiada za prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, w tym prawidłowość wyboru trybu zamówienia przez Teatr;
 • Publikuje ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • Udziela wyjaśnień i pomocy merytorycznej w zakresie procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówienia z zakresu działalności kulturalnej pracownikom komórek wnioskujących oraz ściśle współpracuje z tymi komórkami w zakresie przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne oraz zamówienie z zakresu działalności kulturalnej;
 • Prowadzi rejestr zamówień publicznych, w tym rejestr zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych;
 • Opracowuje, kompletuje i przechowuje oryginały dokumentów związanych z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • Sporządza roczne sprawozdanie o udzielanych przez Teatr zamówieniach publicznych oraz sprawozdanie o udzielanych przez Teatr zamówieniach z zakresu działalności kulturalnej;
 • Przygotowuje projekty zarządzeń w zakresie procedur zamówień obowiązujących w Teatrze.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. - preferowane kierunki: prawo, administracja lub też studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych od strony zamawiającego;
 • Znajomość procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych, w zakresie jaki wymagany jest praktycznym stosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz nowego Prawa zamówień publicznych obowiązującego od 01.01.2021 r. tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność i terminowość wykonywania zadań.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, odpowiedzialność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae (CV)
 • List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór.
 • Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków w celu realizacji procesów rekrutacji.”

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę.
 • Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu z perspektywą zwiększenia wymiaru czasu pracy.
 • Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych.
 • Zdobycie doświadczenia przy realizowanych projektach.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Pracę w nowej, atrakcyjnej siedzibie Teatru w Krakowie - Podgórzu.
 • Pracę w instytucji o unikatowym profilu działalności, łączącym teatr repertuarowy z teatrem w drodze, który realizuje wiele spektakli w Polsce i za granicą.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty