Specjalista / Specjalistka ds. administrowania systemami informatycznymi
MUZEUM WARSZAWY
Warszawa
30 dni temu

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:


Specjalista / Specjalistka ds. administrowania systemami informatycznymi

Dział: Zespół Informatyki


Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:
 • bieżące administrowanie systemami informatycznymi, wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych, wdrażanie nowych systemów informatycznych, wsparcie użytkowników w obszarze wykorzystywanych systemów
 • optymalizacja wykorzystania oprogramowania oraz zasobów komputerowych
 • wprowadzanie zmian konfiguracyjnych w systemach informatycznych, strojenie, usuwanie awarii w infrastrukturze informatycznej, przywracanie prawidłowego działania systemów
 • administrowanie kontami użytkowników w usłudze ActiveDirectory LDAP, serwerze pocztowym, usługach Microsoft, bazach lokalnych
 • nadzorowanie uprawnień i dostępu użytkowników do sieci i zasobów informatycznych, oraz zarządzanie licencjami na oprogramowanie
 • wdrażanie oraz bieżące administrowanie siecią rozległą WAN/VPN, sieciami lokalnymi LAN z uwzględnieniem urządzeń aktywnych, usług sieciowych, urządzeniami zapewniającymi styk z Internetem, konfigurowanie serwerów i stacji roboczych oraz urządzeń i programów niezbędnych do realizowania usług sieciowych
 • instalowanie, konfigurowanie, administrowanie serwerami, systemami pamięci masowej, systemami serwerowymi w tym bazami danych, aplikacjami, systemami antywirusowymi
 • specyfikowanie wymagań, przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień w zakresie przetargów IT, uczestnictwo w realizacji umów z zakresu IT. Odbiór techniczny urządzeń dostarczanych w wyniku postępowań przetargowych
Nasze wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie techniczne lub wykształcenie wyższe na kierunku Informatyka
 • min. 3 lata stażu pracy
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 • certyfikat administrator serwerów Linux, Microsoft, Storage, Cisco, Telefonia IP
 • uprawnienia SEP „E”. Zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001
 • umiejętności w zakresie samodzielnej administracji, konfiguracji i wdrażania systemów opartych na technologiach Microsoft Windows Serwer 2012/2016/2019, Microsoft Windows 10, MAC OS, Azure, Microsoft; umiejętności w zakresie administracji bazami danych MS SQL, MySQL; podstawowa znajomość PowerShell, WMI; administracja systemami telefonii IP
 • umiejętności w zakresie samodzielnej administracji, konfiguracji i wdrażania routerów, przełączników zarządzanych (znajomość CLI IOS CISCO), urządzeń UTM; kontrolerów i sieci bezprzewodowych Umiejętność konfigurowania i diagnozowania tuneli VPN, sieci LAN i WAN, umiejętności konfiguracji i zarządzania pamięciami NAS, NetApp, Qnap
 • Umiejętność podstawowej naprawy komputerów stacjonarnych, przenośnych, serwerów i drukarek; konfiguracja, administracja i utrzymanie systemów podtrzymania zasilania (UPS) dużej mocy
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność, orientacja na jakość, analityczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”