Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zielona Góra
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
4 dni temu
Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni
Miejsce pracy: Zielona Góra
TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo,
 • ma min. roczne doświadczenie zawodowe,
 • ma praktyczną znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • jest dokładny i skuteczny w realizacji powierzonych zadań,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu,
 • cechuje się sumiennością i dokładnością,
 • potrafi myśleć analitycznie,

DODATKOWO DOCENIMY:

 • prawo jazdy kategorii B.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 pkt.6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących, a w szczególności pism dotyczących uzgadniania projektów decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 pkt.6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 191 ustawy Prawo wodne,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
 • udział w uzyskiwaniu wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
 • udział w prowadzeniu ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią
i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy
i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.