Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

Uniwersytet Warszawski

Warszawa

5 dni temu

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Uniwersytet Warszawski należy do najlepszych szkół wyższych w Polsce. Wydział Fizyki UW jest nie tylko wiodącym wydziałem w Polsce, ale także jest klasyfikowany wśród pierwszych 75 wydziałów fizyki w rankingu światowym.

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista w Dziale Zamówień PublicznychLiczba stanowisk: 1


Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


Link do strony www jednostki: https://www.fuw.edu.pl/home.html

 

Wymagania

 

Kandydat powinien posiadać:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe - minimum jeden rok w zakresie zamówień publicznych po stronie zamawiającego;
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych oraz ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych;
 • dobrą znajomość MS Excel i MS Word oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • wymagane kompetencje: komunikacja, samodzielność, sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność, terminowość, zorientowanie na efekty.
Opis zadań
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i regulaminami wewnętrznymi oraz bieżące monitorowanie ich przebiegu, w tym uczestnictwo w komisjach przetargowych w charakterze ich sekretarza, weryfikacja dokumentów służących przygotowaniu, przeprowadzeniu i realizacji postępowań w zakresie zamówień publicznych pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, ogłoszeń o zamówieniu, wezwań do wyjaśnień/uzupełnień, wyników postępowań.
 • Prowadzenie ewidencji zamówień.
 • Bieżące udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu zamówień publicznych.
 • Sporządzanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli w zakresie zamówień publicznych.
Mile widziane
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • doświadczenie z zakresu rozliczania projektów inwestycyjnych.

Termin składania ofert: do dnia 07.12.2020r.

 

Forma składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Antonina@fuw.edu.pl.


Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ponadto oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach;

 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.

   

Dodatkowe informacje


 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dokument powinien zawierać zeskanowany podpis);
 • CV z uwzględnieniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do dnia 30.01.2021 r.

 

O ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej oraz wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


treść informacji


Poznaj

Uniwersytet Warszawski