Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wałbrzych

7 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 52624

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań, czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w budynku III-piętrowym (4 kondygnacje), brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień pracownikom komórek inspekcji w celu prawidłowej realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • weryfikowanie projektów decyzji administracyjnych bądź innych rozstrzygnięć w celu zapewnienia zgodności tych rozstrzygnięć z przepisami prawa materialnego i procesowego,
 • udzielanie pomocy pracownikom komórek inspekcyjnych w przygotowywaniu dokumentów kierowanych do organów ścigania bądź sądów powszechnych i administracyjnych w celu poprawnego i zgodnego z prawem konstruowania tych pism,
 • prowadzenie szkoleń z przepisów prawnych, ich nowelizacji oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w celu zapoznania pracowników komórek inspekcyjnych z aktualnym stanem prawnym i właściwym zastosowaniem tych przepisów w praktyce,
 • uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów oraz rozprawach administracyjnych w celu udzielania wsparcia prawnego pracownikom komórek inspekcyjnych,
 • informowanie pracowników komórek inspekcyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności urzędu w celu zapoznania ich ze zmianami w przepisach stosowanych przy realizacji zadań,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przepisów prawnych i instrukcji wewnętrznych przy wykonywaniu zadań inspekcyjnych w celu zapobiegania występowaniu nieprawidłowości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego przy realizacji zadań z zakresu obsługi prawnej
 • Umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-06 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (660)
  Wałbrzych (61)
  Legnica (118)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (251)
  Toruń (132)
  Lubelskie:
  Lublin (230)
  Chełm (33)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (814)
  Tarnów (84)
  Nowy Sącz (82)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2003)
  Radom (170)
  Płock (69)
  Opolskie:
  Opole (223)
  Nysa (62)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (173)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (146)
  Suwałki (42)
  Łomża (34)
  Pomorskie:
  Gdańsk (502)
  Gdynia (272)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (635)
  Częstochowa (151)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (187)
  Elbląg (100)
  Ełk (50)
  Wielkopolskie:
  Poznań (617)
  Kalisz (92)
  Konin (56)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (377)
  Koszalin (116)
  Kołobrzeg (50)
  Auchan (165)
  Tesco (58)
  Inditex (22)
  Leroy Merlin (111)
  Bricoman (11)
  STRABAG (9)
  ABB (17)
  Accenture (66)
  Carrefour (181)
  PKO BP (315)
  PwC (18)
  KPMG (27)
  Orange (45)
  IKEA (46)
  Budimex (2)

  Rekrutują z Praca.pl