Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Opole

56 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 64073

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, również praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji przyrodniczej na potrzeby planów ochrony dla 3 opolskich rezerwatów przyrody oraz prowadzenie spraw związanych z procedowaniem aktów prawa miejscowego;
 • Prowadzenie monitoringu przyrodniczego siedlisk objętych projektem;
 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wykonawcom zadań związanych ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych, sprawowanie nadzóru przyrodniczego nad tymi zadaniami;
 • Prowadzenie spraw związanych z promocją i informacją o projekcie, a w szczególności przygotowanie informacji o projekcie na potrzeby publikacji na stronach internetowych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, leśnictwa, geografii lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska
 • specjalistyczna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych w terenie; -
 • dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych
 • umiejętnośc obsługi komputera (pakiet office), umiejętność obsługi GPS;
 • umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania informacji;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; odporność na stres;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe