Specjalista

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Wrocław

50 dni temu

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74112

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


- praca siedząca.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze, brak podjazdów,winda,


- narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • przygotowuje, prowadzi, koordynuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych i prowadzi stosowną dokumentację w zakresie w/w postępowań w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
 • przygotowuje roczne plany zamówień publicznych oraz monitoruje wykonanie;
 • prowadzi i kontroluje sprawy dotyczące gospodarki majątkowej w komórkach organizacyjnych Urzędu, a także całokształt prac związanych z ewidencją majątku;
 • uczestniczy w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu;
 • prowadzi dyspozycje taborem samochodowym, statkami, urządzeniami, nadzoruje i kontroluje eksploatację pojazdów, prowadzi ich dokumentację, a także całości spraw związanych z ubezpieczeniami, stanem technicznym oraz zbyciem pojazdów;
 • prowadzi gospodarkę materiałową w Urzędzie, w tym likwidację zbędnego majątku;
 • prowadzi całość spraw związanych z umundurowaniem i odzieżą roboczą dla pracowników;
 • prowadzi sprawozdawczość w zakresie pełnionych obowiązków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych;
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych;
 • Mile widziane co najmniej 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • Preferowane wyższe wykształcenie na kierunkach prawo, administracja, ekonomia;
 • Doświadczenie w pracy w obszarze inwentaryzacji, ewidencji środków trwałych;
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), ustawy o służbie cywilnej.