Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista ds. DevOps

  ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.   Warszawa, Włochy, Blisko węzła Łopuszańska/Kleszczowa i kolejki WKD    praca stacjonarna
  specjalista mid / junior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Zakres obowiązków: Administrowanie systemami wewnętrznymi; Monitorowanie i rozwiązywanie problemów występujących w systemach wewnętrznych; Współpraca z zespołem programistów [rozwijających systemy] Współpraca z zespołami wewnętrznego wsparcia IT; Uruchomienia usług i aplikacji u...
 • Specjalista – Inżynier ds. budowy sieci LTE

  PGE Systemy S.A.   Warszawa, ul. Sienna 39    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  10 dni
  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: Nadzorowanie, koordynowanie oraz raportowanie prawidłowości przebiegu procesów inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową oraz utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej LTE450 w zakresie budowlano-elektrycznym; Opiniowanie,...
 • Inspektor ds. BHP

  Katarzyna Ciaciuch   mazowieckie  
  relokacja do: Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, zaznacz w filtrach tryb pracy jaki Cię interesuje. Niemcy
  specjalista (mid)  pełny etat   26 300 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska: Jako Inspektor ds. BHP będziesz odgrywać kluczową rolę w nadzorowaniu i wdrażaniu kompleksowych programów BHP i ochrony środowiska na placu budowy w pobliżu Lipska w Niemczech. Skoncentrujesz się na wspieraniu bezpieczeństwa, promowaniu najlepszych praktyk oraz ułatwianiu...
 • Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  PreZero Service Zachód   Kiełcz    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa na zastępstwo  pełny etat
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: Prowadzenie działań szkoleniowych oraz doradztwo dla pracowników Spółki w zakresie ochrony środowiska; Tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji wewnętrznych w zakresie Ochrony Środowiska oraz opiniowanie dokumentów w obszarach związanych z ochroną...
 • Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  PreZero Service Centrum   Krzyżanówek    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: Prowadzenie i nadzór nad ewidencją odpadów w systemie BDO; Prowadzenie ewidencji oraz wymaganych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami; Wsparcie w prowadzeniu dokumentacji związanej z systemem certyfikacji KZR INiG; Realizacja wymagań wynikających z obszaru...
 • Specjalista ds. ochrony środowiska i ESG w Biurze Taboru i Wsparcia Technicznego

  PKP CARGO S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Wsparcie zespołu ds. Ochrony środowiska i Zielonego Ładu w tworzeniu raportów środowiskowych, wewnętrznych regulacji dotyczących kwestii ochrony środowiska; Udział w projektach dotyczących obliczania śladu węglowego i wodnego dla organizacji i...
 • Specjalista / Specjalistka ds. ochrony środowiska

  WIELTON S.A.   Wieluń    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  10 dni
  Twoje zadania: realizacja projektów z zakresu ochrony środowiska, udział w procedurach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, nadzór i koordynowanie wewnętrznej gospodarki odpadami, współpraca z Wydziałem i Inspekcją Ochrony Środowiska, udział w kontrolach...
 • Specjalista / Specjalistka ds. CSR w Dziale Marketingu

  Nowy Styl   Jasło    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Twój zakres obowiązków: koordynacja przygotowania cyklicznego raportu zrównoważonego rozwoju firmy Nowy Styl; koordynacja działań niezbędnych do przygotowania corocznego raportu w ramach certyfikacji EcoVadis oraz innych certyfikacji; wspieranie działów handlowych w pracy z klientami dot....
 • Specjalista / Ekspert z funkcją Zastępcy Kierownika w Sekcji Rejestracji Próbek

  J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Opis stanowiska: Nadzór nad pracą podległego personelu i zarządzanie zespołem w strukturze rozproszonej. Stały kontakt z oddziałami Sekcji Rejestracji Próbek: Przeźmierowo, Tychy, Maków Mazowiecki. Regularne wizyty w oddziałach. Planowanie i grafikowanie czasu pracy. Prowadzenie...
 • Specjalista / Ekspert z funkcją Zastępcy Kierownika w Sekcji Rejestracji Próbek

  J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.   Przeźmierowo    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Opis stanowiska: Nadzór nad pracą podległego personelu i zarządzanie zespołem w strukturze rozproszonej. Stały kontakt z oddziałami Sekcji Rejestracji Próbek: Przeźmierowo, Tychy, Maków Mazowiecki. Regularne wizyty w oddziałach. Planowanie i grafikowanie czasu pracy. Prowadzenie...
Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
81 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126811

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Współpracuje z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz innymi instytucjami;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, niedoborom wody oraz retencji wodnej;
 • Realizuje zadania związane ze sprawozdawczością krajową i raportowaniem unijnym w obszarze przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborom wody oraz zwiększania retencji wodnej, poprzez analizę i weryfikację sprawozdań i raportów przedkładanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz inne instytucje i podmioty;
 • Opiniuje projekty unijnych i krajowych aktów normatywnych oraz strategii, programów i planów;
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze przeciwdziałania skutkom suszy;
 • Uczestniczy w działaniach z zakresu nadzoru nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborom wody oraz zwiększania retencji wodnej;
 • Uczestniczy w spotkaniach krajowych i międzynarodowych oraz koordynuje i monitoruje prace dotyczące przygotowywania stanowisk.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub kształtowania środowiska lub hydrogeologii lub dowolne wyższe i podyplomowe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub kształtowania środowiska lub hydrogeologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką wodną lub ochroną środowiska lub w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy - Prawo wodne i aktów wykonawczych do ustawy – Prawo wodne w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy
 • Podstawowa wiedza z zakresu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
 • Podstawowa wiedza z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 

Podobne oferty

 • Specjalista ds. DevOps

  ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.   Warszawa, Włochy, Blisko węzła Łopuszańska/Kleszczowa i kolejki WKD    praca stacjonarna
  specjalista mid / junior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Zakres obowiązków: Administrowanie systemami wewnętrznymi; Monitorowanie i rozwiązywanie problemów występujących w systemach wewnętrznych; Współpraca z zespołem programistów [rozwijających systemy] Współpraca z zespołami wewnętrznego wsparcia IT; Uruchomienia usług i aplikacji u...
 • Specjalista – Inżynier ds. budowy sieci LTE

  PGE Systemy S.A.   Warszawa, ul. Sienna 39    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  10 dni
  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: Nadzorowanie, koordynowanie oraz raportowanie prawidłowości przebiegu procesów inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową oraz utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej LTE450 w zakresie budowlano-elektrycznym; Opiniowanie,...
 • Inspektor ds. BHP

  Katarzyna Ciaciuch   mazowieckie  
  relokacja do: Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, zaznacz w filtrach tryb pracy jaki Cię interesuje. Niemcy
  specjalista (mid)  pełny etat   26 300 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska: Jako Inspektor ds. BHP będziesz odgrywać kluczową rolę w nadzorowaniu i wdrażaniu kompleksowych programów BHP i ochrony środowiska na placu budowy w pobliżu Lipska w Niemczech. Skoncentrujesz się na wspieraniu bezpieczeństwa, promowaniu najlepszych praktyk oraz ułatwianiu...
 • Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  PreZero Service Zachód   Kiełcz    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa na zastępstwo  pełny etat
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: Prowadzenie działań szkoleniowych oraz doradztwo dla pracowników Spółki w zakresie ochrony środowiska; Tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji wewnętrznych w zakresie Ochrony Środowiska oraz opiniowanie dokumentów w obszarach związanych z ochroną...
 • Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  PreZero Service Centrum   Krzyżanówek    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: Prowadzenie i nadzór nad ewidencją odpadów w systemie BDO; Prowadzenie ewidencji oraz wymaganych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami; Wsparcie w prowadzeniu dokumentacji związanej z systemem certyfikacji KZR INiG; Realizacja wymagań wynikających z obszaru...
 • Specjalista ds. ochrony środowiska i ESG w Biurze Taboru i Wsparcia Technicznego

  PKP CARGO S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Wsparcie zespołu ds. Ochrony środowiska i Zielonego Ładu w tworzeniu raportów środowiskowych, wewnętrznych regulacji dotyczących kwestii ochrony środowiska; Udział w projektach dotyczących obliczania śladu węglowego i wodnego dla organizacji i...
 • Specjalista / Specjalistka ds. ochrony środowiska

  WIELTON S.A.   Wieluń    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  10 dni
  Twoje zadania: realizacja projektów z zakresu ochrony środowiska, udział w procedurach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, nadzór i koordynowanie wewnętrznej gospodarki odpadami, współpraca z Wydziałem i Inspekcją Ochrony Środowiska, udział w kontrolach...
 • Specjalista / Specjalistka ds. CSR w Dziale Marketingu

  Nowy Styl   Jasło    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Twój zakres obowiązków: koordynacja przygotowania cyklicznego raportu zrównoważonego rozwoju firmy Nowy Styl; koordynacja działań niezbędnych do przygotowania corocznego raportu w ramach certyfikacji EcoVadis oraz innych certyfikacji; wspieranie działów handlowych w pracy z klientami dot....
 • Specjalista / Ekspert z funkcją Zastępcy Kierownika w Sekcji Rejestracji Próbek

  J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.   Tychy    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Opis stanowiska: Nadzór nad pracą podległego personelu i zarządzanie zespołem w strukturze rozproszonej. Stały kontakt z oddziałami Sekcji Rejestracji Próbek: Przeźmierowo, Tychy, Maków Mazowiecki. Regularne wizyty w oddziałach. Planowanie i grafikowanie czasu pracy. Prowadzenie...
 • Specjalista / Ekspert z funkcją Zastępcy Kierownika w Sekcji Rejestracji Próbek

  J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.   Przeźmierowo    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Opis stanowiska: Nadzór nad pracą podległego personelu i zarządzanie zespołem w strukturze rozproszonej. Stały kontakt z oddziałami Sekcji Rejestracji Próbek: Przeźmierowo, Tychy, Maków Mazowiecki. Regularne wizyty w oddziałach. Planowanie i grafikowanie czasu pracy. Prowadzenie...