Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy Analityk IT

PKO Bank Polski

Warszawa

15 dni temu

Starszy Analityk IT
 

Departament Wsparcia Informatyki/ Zespół Wsparcia Inicjatyw Informatycznych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: CEN/KD/19/2019

Dołączając do nas zyskujesz:

 • stabilizację zatrudnienia – umowę o pracę, dedykowany system premiowy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia, poznania różnorodnej technologii w największej instytucji finansowej w kraju,
 • pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny MyBenefit, leasing samochodów,
 • profesjonalny system szkoleń,
 • możliwość uczestnictwa w programie „PKO po godzinach”, w ramach którego finansowane są pozazawodowe aktywności pracowników np. sekcje i zawody sportowe, akcje integracyjne połączone z działalnością charytatywną, itp.

Twój dzień w PKO Banku Polskim będzie polegał na:

 • monitorowaniu inicjatyw i procesów realizowanych w Obszarze Informatyki oraz podejmowaniu działań optymalizacyjnych zapewniających wzrost efektywności funkcjonowania obszaru IT
 • udziale w obsłudze procesów IT oraz przygotowywaniu analiz, opracowań, prezentacji danych i raportów w obszarze IT, w tym również w zakresie zarządzania projektami i portfelami projektów
 • wsparciu i rozwoju rozwiązań opartych o platformę Microsoft SharePoint w Banku
 • prowadzeniu /udziale w projektach obejmujących swoim zakresem rozwiązania oparte m. in. o platformę SharePoint
 • wspieraniu jednostek organizacyjnych Banku poprzez:
  • definiowanie i/lub analizę wymagań biznesowych
  • projektowanie rozwiązań, w szczególności opartych o platformę SharePoint
  • realizację rozwiązań na platformie SharePoint
  • współpracę z jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za techniczne utrzymanie platformy SharePoint

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego z zakresu zarządzania lub pokrewnego
 • umiejętności analitycznych
 • doświadczenia w realizacji / prowadzeniu projektów
 • minimum 3- letniego doświadczenia oraz praktycznej zaawansowanej znajomości platformy Microsoft SharePoint
 • zaawansowanej znajomości Microsoft Excel
 • znajomości narzędzia EPM i MS Project
 • praktycznej znajomości metodyk prowadzenia projektów
 • umiejętności pracy w zespole, współtworzenia inspirującej atmosfery pracy, kreatywności, samodzielności
 • Twoim dodatkowym atutem będzie znajomość Project Server, Power BI lub Reporting Services

pko, bank, bp

Zgłoszenia (CV) prosimy wysyłać za pomocą przycisku:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawartych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Szczegółowe dane są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA;

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

4. Udostępnienie danych osobowych
Pani /Pana dane będą udostępnione firmie eRecruitment Solutions sp. z o.o.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat.

6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Poznaj

PKO Bank Polski

 

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego, a także jedną z wiodących grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Bank powstał z myślą o klientach indywidualnych, jednak obecnie jest także głównym partnerem przedsiębiorstw, korporacji, instytucji rządowych i samorządowych. Zajmując na rynku wiodącą pozycję pod względem osiągnięć biznesowych oraz wyników finansowych, wyznacza kierunki rozwoju bankowości w Polsce. W codziennych działaniach i realizowanych projektach koncentrujemy się na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i na wysokiej jakości obsługi. Jesteśmy najlepsi w tym, co robimy i cały czas rozwijamy nasz potencjał.

 

Od lat jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców - znajdziecie nas w czołówce takich prestiżowych rankingów jak: AIESEC, UNIVERSUM, Antal International, Solidny Pracodawca.

 

PKO Bank Polski zapewnia niepowtarzalne możliwości rozwoju zawodowego. Szeroka oferta oraz duża skala działania Banku pozwala sprawdzić się w wielu interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

 

Poznaj stanowisko: Analityk Biznesowy

Analityk Biznesowy jest swoistym spoiwem łączącym, poprzez analizę i opis projektów, dwa światy: zagadnienia IT i biznes. Funkcjonuje na granicy tych dwóch obszarów i dba o to, by rozwiązania IT były dopasowane do biznesowych potrzeb klientów. Do jego obowiązków należy gromadzenie i analiza wymagań klientów oraz udział w opracowaniu optymalnych rozwiązań dla projektów i ...
Analityk Biznesowy Praca Analityk Biznesowy

Aplikujesz na ogłoszenie

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (804)
Wałbrzych (57)
Legnica (98)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (250)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (252)
Chełm (35)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (943)
Tarnów (66)
Nowy Sącz (65)
Mazowieckie:
Warszawa (2222)
Radom (172)
Płock (102)
Opolskie:
Opole (247)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (163)
Przemyśl (43)
Podlaskie:
Białystok (155)
Suwałki (49)
Łomża (37)
Pomorskie:
Gdańsk (480)
Gdynia (201)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (580)
Częstochowa (153)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (152)
Elbląg (126)
Ełk (87)
Wielkopolskie:
Poznań (666)
Kalisz (77)
Konin (74)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (341)
Koszalin (93)
Kołobrzeg (40)
Auchan (159)
Tesco (112)
Inditex (18)
Leroy Merlin (131)
Bricoman (19)
STRABAG (12)
ABB (40)
Accenture (136)
Carrefour (142)
PKO BP (350)
PwC (38)
KPMG (22)
Orange (20)
IKEA (29)
Budimex (60)

Rekrutują z Praca.pl