Starszy Inspektor w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia Wydziału Obsługi w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Poznań

38 dni temu

Ogłoszenie numer: 3385454, z dnia 2020-05-29

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Starszy Inspektor w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia Wydziału Obsługi w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 59427

 

Opis stanowiska

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

STATUS nabór w toku

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz użyciu drukarki, kserokopiarki,
 • Praca siedząca, w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca chodzenia,
 • Sporadyczna praca na wysokości do 3 m - wchodzenie na drabinę w celu sięgnięcia segregatorów, dokumentów itp. z szaf

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą wjazd do holu budynku na parter, brak drzwi o odpowiednich szerokościach oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych należności przysługującym pracownikom oraz zleceniobiorcom, a także sporządzanie list płac wynagrodzeń wraz z potrąceniami oraz przygotowywanie polecenia przelewów wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników i zleceniobiorców, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych polecenia przelewów świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów urzędu
 • Przygotowywanie, analizowanie i rozliczanie deklaracji oraz informacji celem przekazania ich do właściwych urzędów skarbowych i podatników
 • Przygotowywanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń i funduszu płac
 • Prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa
 • Prowadzenie formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz kontrolowanie prawidłowego wykorzystywania zwolnień od pracy przez ubezpieczonych
 • Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • Archiwizowanie i przekazywanie dokumentacji płacowej do archiwum zakładowego

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata na stanowisku płacowym
 • Dobra znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, systemu ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętności analityczne i komunikatywność znajomość obsługi programów specjalistycznych płacowo-kadrowych, znajomość obsługi programu Płatnik
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku płacowym w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Kadrowa – osoba, która zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę tymczasową, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, ...
Praca Specjalista ds. Kadr i Płac