Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

221 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 38820

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • prowadzenie rejestru ewidencyjno – informatycznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz rejestru osób odbywających specjalizację na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w tym wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie wykreślenia z ww. rejestru;
 • przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych do rozpoczęcia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz prowadzenie spraw związanych z organizacją specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz osób innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, celem zapewnienia realizacji zadań Wojewody wynikających z ustawy w tym m.in. wydawania rozstrzygnięć w przedmiocie przedłużenia okresu specjalizacji. Ponadto, weryfikacja dokumentacji w celu przystąpienia lekarzy i innych specjalistów do PES;
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie spełniania wymagań oraz warunków jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie oraz udział w kontrolach podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie realizacji specjalizacji w tym w zakresie który może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zawód medyczny. Ponadto przeprowadzanie kontroli z udziałem konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia, celem zapewnienia prawidłowej procedury związanej z odbywaniem stażu podyplomowego. Samodzielne przygotowywanie harmonogramów kontroli. Formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie wystąpień z przeprowadzonej kontroli. Pełnienie nadzoru nad wykonywaniem przez podmioty zaleceń pokontrolnych;
 • przyjmowanie dokumentacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz osób innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, celem ich weryfikacji oraz wydawanie skierowań i kart specjalizacyjnych osobom zakwalifikowanym do odbywania specjalizacji, celem rozpoczęcia specjalizacji przez zainteresowanych;
 • przygotowywanie zestawień i zapotrzebowań związanych z odbywaniem specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów na potrzeby Ministra Zdrowia oraz innych uprawnionych podmiotów;
 • przeprowadzanie kontroli marszałka województwa w zakresie organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego;
 • weryfikacja wniosków podmiotów ubiegających się o akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie m.in. diagnostyki laboratoryjnej i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia w tym udział w komisjach kwalifikacyjnych;
 • współpraca z CMKP, CEM, Ministerstwem Zdrowia i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizacji zadań związanych z kształceniem podyplomowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe medyczne /lub wyższe i średnie medyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1 rok doświadczenia związanego z ochroną zdrowia
 • znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
 • znajomość ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 • znajomość ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie ochrony zdrowia
 • 1 rok doświadczenia w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia związane z doskonaleniem kadr medycznych lub statystyki medycznej

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (711)
Wałbrzych (70)
Legnica (101)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (293)
Toruń (147)
Lubelskie:
Lublin (263)
Chełm (41)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (813)
Tarnów (98)
Nowy Sącz (79)
Mazowieckie:
Warszawa (2096)
Radom (178)
Płock (95)
Opolskie:
Opole (254)
Nysa (65)
Podkarpackie:
Rzeszów (162)
Przemyśl (42)
Podlaskie:
Białystok (166)
Suwałki (36)
Łomża (27)
Pomorskie:
Gdańsk (545)
Gdynia (286)
Słupsk (89)
Śląskie:
Katowice (722)
Częstochowa (161)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (184)
Elbląg (103)
Ełk (40)
Wielkopolskie:
Poznań (641)
Kalisz (75)
Konin (75)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (373)
Koszalin (128)
Kołobrzeg (46)
Auchan (139)
Tesco (160)
Inditex (31)
Leroy Merlin (127)
Bricoman (11)
STRABAG (20)
ABB (27)
Accenture (86)
Carrefour (148)
PKO BP (283)
PwC (20)
KPMG (37)
Orange (50)
IKEA (37)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl