Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Olsztyn

101 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 20493

Warunki pracy

Siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy administracyjno - biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych. Liczne wyjazdy służbowe związane z pracą w terenie.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta chronione, za które odpowiada Skarb Państwa, w tym szacowanie szkody powodowanej przez te gatunki (bobry i wilki).
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom i ograniczeniom w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową.
 • Przygotowywanie sprawozdań zbiorczych dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wydanych zezwoleń.
 • Opiniowanie wniosków Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą.
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działań z zakresu ochrony czynnej gatunków chronionych oraz opiniowanie projektów podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, m.in. NFOŚiGW, WFOŚiGW, CKPŚ, LIFE+ i innych funduszy europejskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowane na kierunku: biologia, ochrona środowiska, leśnictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Rozległa wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt podlegających ochronie, znajomość form ochrony przyrody
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność, umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • Umiejętność analizowania i dokonywania syntezy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę dotyczących ochrony zwierząt
 • Umiejętność pracy w warunkach terenowych
 • Umiejętność pracy z systemami GIS
 • Umiejętność czytania map leśnych, opisów taksacyjnych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl