Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

336 dni temu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 27279

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z zagrożeniem korupcją oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie, w tym także sprawy w postepowaniach sądowo-administracyjnych w II instancji, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi urzędu, w tym w szczególności realizowanie wniosków o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w celu zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia spraw z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
 • administrowanie zawartością merytoryczną strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GDOŚ, w tym aktualizowanie i prowadzenie "Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" w celu realizacji obowiązków z zakresu dostępu do informacji
 • realizowanie przepisów prawa z zakresu dostępu do informacji publicznej i współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi GDOŚ w związku z przygotowaniem treści do udostępnienia w BIP GDOŚ
 • opiniowanie projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Generalnego GDOŚ w celu zapewnienia ich zgodności z prawem
 • udzielanie zainteresowanym pracownikom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w tym w zakresie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w celu prawidłowego stosowania prawa
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych w celu zapewnienia zgodności z zasadami techniki prawodawczej i prawidłowości procesu legislacyjnego
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych przygotowywanych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska a także porozumień, w których strona jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia ich zgodności z prawem, w tym w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody z zakresu właściwości Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość postepowania administracyjnego i ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustaw dotyczących struktury i kompetencji organów władzy publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analizowania i wnioskowania
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu Ms Office oraz LEX
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość przepisów prawa cywilnego

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (806)
Wałbrzych (53)
Legnica (116)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (254)
Toruń (139)
Lubelskie:
Lublin (272)
Chełm (51)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (973)
Tarnów (80)
Nowy Sącz (66)
Mazowieckie:
Warszawa (2287)
Radom (174)
Płock (88)
Opolskie:
Opole (239)
Nysa (63)
Podkarpackie:
Rzeszów (176)
Przemyśl (43)
Podlaskie:
Białystok (125)
Suwałki (45)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (488)
Gdynia (240)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (609)
Częstochowa (174)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (165)
Elbląg (119)
Ełk (58)
Wielkopolskie:
Poznań (701)
Kalisz (88)
Konin (71)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (339)
Koszalin (111)
Kołobrzeg (45)
Auchan (176)
Tesco (150)
Inditex (63)
Leroy Merlin (188)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (31)
Accenture (107)
Carrefour (133)
PKO BP (401)
PwC (14)
KPMG (29)
Orange (102)
IKEA (53)
Budimex (28)

Rekrutują z Praca.pl