Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Kraków

5 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 37591

Warunki pracy

• Praca administracyjno – biurowa.
• Kontakt z klientem zewnętrznym.
• Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.
• Okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach.
• Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.
• Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w tym prowadzenie rejestru pism wpływających do Urzędu oraz korespondencji wychodzącej, rejestrowanie pism w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, odbieranie poczty elektronicznej kierowanej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu.
 • Prowadzenie sekretariatu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w tym prowadzenie elektronicznego kalendarza zastępcy dyrektora, kierowanie interesantów do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu oraz udzielanie im informacji ustnie i telefonicznie.
 • Organizacja i obsługa spotkań zastępcy dyrektora z gośćmi z zewnętrznych instytucji oraz spotkań wewnętrznych z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu.
 • Sporządzanie zapotrzebowania na środki i produkty niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz zamawianie dostawy materiałów biurowych, produktów spożywczych na spotkania dyrektorów, pieczęci, itp. oraz dokonywanie zakupu biletów komunikacji miejskiej na wyjścia służbowe pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz listy obecności, w tym odnotowywanie absencji pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego lub 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą klienta.
 • rzetelność i terminowość,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • systematyczność, dokładność,
 • skuteczna komunikacja,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera i programów MS Office (Word, Excel) oraz poruszania się po Internecie i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej i elektronicznej poczty Urzędu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-21 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków
  Sekretariat pok. 912
  lub przesłać na ww. adres z dopiskiem na kopercie - ogłoszenie nr

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (673)
  Wałbrzych (50)
  Legnica (97)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (167)
  Toruń (111)
  Lubelskie:
  Lublin (173)
  Chełm (30)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (792)
  Tarnów (45)
  Nowy Sącz (38)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1924)
  Radom (63)
  Płock (59)
  Opolskie:
  Opole (168)
  Nysa (73)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (130)
  Przemyśl (28)
  Podlaskie:
  Białystok (126)
  Suwałki (44)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (395)
  Gdynia (169)
  Słupsk (68)
  Śląskie:
  Katowice (504)
  Częstochowa (180)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (133)
  Elbląg (71)
  Ełk (59)
  Wielkopolskie:
  Poznań (516)
  Kalisz (75)
  Konin (59)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (336)
  Koszalin (90)
  Kołobrzeg (42)
  Auchan (87)
  Tesco (116)
  Inditex (42)
  OBI (33)
  PKP (0)
  STRABAG (3)
  ABB (94)
  Accenture (234)
  Carrefour (143)
  PKO BP (297)
  KPMG (44)
  Orange (21)
  IKEA (21)
  Budimex (12)

  Rekrutują z Praca.pl