Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opole

118 dni temu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 44845

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie decyzji w przedmiocie stwierdzania nabycia z mocy prawa mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa bądź w sprawach jego przekazania na rzecz właściwych terytorialnie gmin – komunalizacja;
 • Przygotowywanie decyzji w przedmiocie stwierdzania nabycia z mocy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin;
 • Przygotowywanie protokołów przekazania lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia w zarząd Lasów Państwowych;
 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania mieniem z tytułu darowizn i spadków przypadających Skarbowi Państwa, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanym starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;
 • Wykonywanie zadań wojewody wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego;
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • Obsługiwanie klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjęcia określonych działań celem osiągnięcia zamierzonego przez nich celu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami
 • Znajomość ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • Znajomość ustawy z dnia 19 października1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • Znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach;
 • Znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw;
 • Znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • Znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • Znajomość ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego;
 • Znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych;
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji;
 • Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (718)
  Wałbrzych (55)
  Legnica (102)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (276)
  Toruń (151)
  Lubelskie:
  Lublin (258)
  Chełm (41)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (822)
  Tarnów (74)
  Nowy Sącz (84)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2101)
  Radom (163)
  Płock (98)
  Opolskie:
  Opole (256)
  Nysa (64)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (174)
  Przemyśl (47)
  Podlaskie:
  Białystok (166)
  Suwałki (40)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (556)
  Gdynia (304)
  Słupsk (88)
  Śląskie:
  Katowice (694)
  Częstochowa (159)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (200)
  Elbląg (103)
  Ełk (51)
  Wielkopolskie:
  Poznań (625)
  Kalisz (71)
  Konin (82)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (358)
  Koszalin (115)
  Kołobrzeg (43)
  Auchan (158)
  Tesco (151)
  Inditex (33)
  Leroy Merlin (127)
  Bricoman (7)
  STRABAG (20)
  ABB (36)
  Accenture (83)
  Carrefour (149)
  PKO BP (311)
  PwC (20)
  KPMG (35)
  Orange (54)
  IKEA (40)
  Budimex (23)

  Rekrutują z Praca.pl

  Praca w mieście