Starszy inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Poznań

41 dni temu

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 63357

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz użyciu drukarki, kserokopiarki,
- praca siedząca, w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca chodzenia,
- sporadyczna praca na wysokości do 3 m – wchodzenie na drabinę w celu sięgnięcia segregatorów, dokumentów itp. z szaf
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą wjazd do holu budynku na parter, brak drzwi o odpowiednich szerokościach oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych należności przysługującym pracownikom oraz zleceniobiorcom, a także sporządzanie list płac wynagrodzeń wraz z potrąceniami oraz przygotowywanie polecenia przelewów wynagrodzeń naindywidualne konta pracowników i zleceniobiorców, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych polecenia przelewów świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów urzędu
 • Przygotowywanie, analizowanie i rozliczanie deklaracji oraz informacji celem przekazania ich do właściwych urzędów skarbowych i podatników
 • Przygotowywanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń i funduszu płac
 • Prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa
 • Prowadzenie formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz kontrolowanie prawidłowego wykorzystywania zwolnień od pracy przez ubezpieczonych
 • Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • Archiwizowanie i przekazywanie dokumentacji płacowej do archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku płacowym
 • dobra znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, systemu ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 • umiejętności analityczne i komunikatywność
 • znajomość obsługi programów specjalistycznych płacowo-kadrowych, znajomość obsługi programu Płatnik
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe