Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Zamość

53 dni temu

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 69266

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca w delegaturze w Zamościu/możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • przyjmowanie wniosków paszportowych, weryfikowanie danych w nich zawartych pod względem ich poprawności, kompletności oraz wysokości wniesionych opłat,
 • wprowadzanie danych biometrycznych osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego do PS2O,
 • przygotowanie i wysyłanie zlecenia personalizacji dokumentów,
 • wprowadzanie wykonanych paszportów do systemu,
 • wydawanie paszportów,
 • przyjmowanie wniosków i przeprowadzanie postępowań w celu wydania obywatelowi paszportu tymczasowego,
 • przyjmowanie oświadczeń rodziców o zgodzie na wydanie paszportu dla nieletnich dzieci.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o aktach stanu cywilnego, o dokumentach paszportowych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.