Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Olsztyn
49 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 79412

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).

Zakres zadań

 • Dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział. Analizuje salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych
 • Sporządza przelewy lub wnioski o wypłatę ze środków KFD oraz dyspozycji przekazywania środków pomiędzy rachunkami w systemie bankowości elektronicznej (NBP, BGK). Sporządza wydruki wyciągów bankowych z systemu bakowości elektronicznej oraz prowadzi bieżącą archiwizacje dokumentacji bankowej (przelewów bankowych, wyciągów bankowych, potwierdzeń zapłaty ze środków KFD)
 • Kontroluje pod względem formalno - rachunkowym dokumenty dotyczące realizowanych operacji gospodarczych
 • Prowadzi rejestry faktur wpływających do Oddziału
 • Wystawia i księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe,. Prowadzi terminową windykację wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań. Prowadzi ewidencje w zakresie podatku VAT i sporządza deklaracje VAT, JPK
 • Prowadzi ewidencję księgową majątku rzeczowego Oddziału. Uczestniczy w rozliczaniu inwestycji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, w celu ustalenia majątku rzeczowego jednostki
 • Analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych. Sporządza sprawozdania budżetowe i KFD
 • Prowadzi rejestr umów. Wprowadza, weryfikuje i koryguje zaangażowanie środków na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych i rejonów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z rachunkowości budżetowej,
 • znajomość obsługi specjalistycznego programu księgowego SAP,
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego,

Podobne oferty