Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin
54 dni temu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 79225

Warunki pracy


 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW

 • W budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów)

 • Urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Kontroluje działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów z dziedziny geodezji i kartografii.
 • Kontroluje wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w celu zbadania: legalności, rzetelności wykonywanych prac oraz przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu geodezji i kartografii.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Rozpatruje skargi i wnioski na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz pisma o charakterze skargowym na wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • Uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 1 lub 2 (nie wymagane przy wykształceniu wyższym geodezyjnym)
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Kodeksu postępowania administracyjnego, o kontroli w administracji rządowej, Prawo przedsiębiorców ( w zakresie przeprowadzania kontroli)
 • Znajomość pakietu Office (Word, Excel)
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Prawa budowlanego, Prawa wodnego, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej