Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Wrocław
49 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 79723

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


- czas pracy od 7:30 do 15:30


- stanowisko pracy na II piętrze budynku - brak windy i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przepisuje na komputerze opracowania przygotowane przez inne stanowiska w celu przekazania ich adresatom
 • Organizuje wysyłkę i odbiór korespondencji Wydziału
 • Rejestruje wypływające do Wydziału dokumenty zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt w celu włączenia ich do gromadzonej w Wydziale dokumentacji i archiwizuje je.
 • Rozlicza grzywny nałożone w drodze mandatu, pobiera i ewidencjonuje formularze mandatów karnych oraz rozlicza Portal Usług Elektronicznych (PUE) Mandaty
 • Prowadzi gospodarkę mandatową, pobiera i ewidencjonuje formularze mandatów karnych oraz rozlicza inspektorów z pobranych przez nich formularzy
 • Modyfikuje treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Przygotowuje dane do sprawozdawczości
 • Monitoruje stan zaopatrzenia Wydziału w materiały biurowe oraz realizuje złożone zamówienia w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ogólnokształcące
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Na stanowisku o podobnym zakresie zadań. Praca ma charakter prosty, odtwórczy. Zadania są wykonywane wg określonych procedur. Od pracownika wymaga się samodzielności w realizacji zadań oraz inicjatywy w organizowaniu własnej pracy, dokładności i terminowości w prowadzeniu powierzonych spraw.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe